За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

28 март 2013 г. - Беседа на тема: „Дунав-Европейска река" с клуб „Млад европеец” от СОУЕЕ гр. Русе

... „Къде се влива и завършва своя път река Дунав?”, „Какво означава на български език името Шварцвалд?”, „Колко дълга е реката от главния извор в градчето Донауешинген до вливането й в морето?”.... Отговорите на тези и други въпроси станаха ясни по време на посещението на ученици от клуб „Млад европеец” от СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил – Философ” в РИОСВ-Русе.

Любопитни географски факти за реката, за традициите и културното наследство, свързани с най-европейската река пред учениците сподели от първо лицe инж. Николай Генчев – началник на отдел „Технически” БРП-Русе. Той е съавтор на книгата „Дунав - реката на Европа”. Инж. Генчев показа богат снимков материал, използван в печатното издание.

SDC12766- SDC12772 SDC12774

За срещата учениците, водени от г-жа Стефка Дескова се бяха подготвили предварително. Това показаха и резултатите от проведената викторина. В края на беседата инж. Николай Генчев даде автограф на книгата „Дунав – реката на Европа”, която бе закупена от РИОСВ-Русе за нуждите на училищната библиотека.

Галерия