За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

10.05.2013 г. - Ученици от ПГ – гр. Бяла и РИОСВ-Русе отбелязаха Световния ден на климата 15 май 2013 г.

„Изменение на климата – изпълнение на ангажиментите на Р България по изменението на климата” е темата, която представиха Рени Петрова и Момчил Петров -експерти на РИОСВ-Русе пред възпитаници на Професионалната гимназия в гр. Бяла. Инициативата се реализира по покана на г-жа Хвърчилкова – ръководител на клуб по проект „Успех – да направим училището привлекателна територия” и бе посветена на Световния ден на климата 15 май 2013 г. Пред учениците бе изнесена информация за конкретните ангажименти на Р България, като страна по Рамковата конвенция за изменението на климата, данни за конкретните индикации на климатичните промени в България, както и приноса на секторите от икономиката, емитиращи парникови газове.

Copy_of_IMG_3921 Copy_of_IMG_3922 IMG_3909

Експертът от Дирекция „Контрол на факторите на околната среда” Момчил Петров допълни с любопитна информация за влиянието на климатичния промени върху хората и негативните последствия върху екосистемите. В края на часа учениците сами обобщиха изводи, касаещи мерките, които следва да предприемат в домакинствата си, в облекчение на климатични промени.

Галерия