За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

05.04.2017 г. – ДГ „Слънце 1“ на посещение в РИОСВ-Русе

На 5 април 2017 г. деца от предучилищна група при ДГ „Слънце 1“  посетиха Информационния център на инспекцията. Проведе се открит урок, посветен на Деня на Земята. Децата се запознаха с битието на обитателите на Поддържан резерват „Сребърна“. Те с интерес наблюдаваха колонията на къдроглавия пеликан, където птиците очакват своите малки. Информационният център вече е по-приветлив, украсен с пъстрите рисунки на децата, представящи кипящите от живот влажни зони. 

IMG 4450 - Copy IMG 4499 IMG 4503

Галерия