За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

19.05.2017 г. – Деца от клуб при ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе посетиха РИОСВ-Русе

На 19 май 2017 г. възпитаници на ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе, с ръководител Боряна Христова  посетиха Информационния център на инспекцията. Целта на занятието бе да се запознаят с дейността на инспекцията.

Акцент в представянето на инспекцията бе поставен на дейностите по опазване на компонент „Биологично разнообразие“. Посещението се реализира в навечерието на едноименната кампания. Тъй като мотото е „Биологичното разнообразие и устойчив туризъм“ пред учениците е представен Поддържан резерват „Сребърна“ като една от най-достъпните защитени територии. На територията на резервата има действащ музей и е  изградена туристическа инфраструктура.  Бъдещите посетители на разервата ще са по-подготвени относно биологичното му разнообразие и правилното, отговорно поведение сред природата. 

IMG 4601 IMG 4661 IMG 4697

Галерия