За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

2 и 7 април 2015 г. Екоклубове към ОУ „Отец Паисий” - гр. Русе посвещават занятия за опазване на околната среда

На 2 април 2015 г. ученици от ІІ б клас на ОУ „Отец Паисий” -  членове на клуб „Млад природолюбител”, с ръководител Светлинка Арсова посетиха информационния център на РИОСВ-Русе по повод Международния ден на птиците. Той се отбелязва по целия свят от 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на редките птици. Това е една от първите природозащитни дати в международния календар от глобални събития, чрез която хората заявяват своята загриженост за опазването и съхранението на дивата природа на планетата ни.

В първата част на занятието, учениците се запознаха с усилията за опазване на редките птици на територията на Р България. Регионалният координатор на Българското дружество за защита на птиците г-жа Христията Стомонякова представи проекта за опазване на египетския лешояд и заплахите за вида в най-северната точка – ПП „Русенски Лом”. Във втората част на занятието учениците вложиха умения, сръчност и естетика, изработвайки собственоръчно пъстри птици от отпадъчни материали.  

CIMG6892 - Copy CIMG6893 - Copy CIMG6908 - Copy

На 7 април 2015 г. представител на РИОСВ-Русе посети ОУ „Отец Паисий” за среща с ученици от два екоклуба- „Млад природолюбител” и „Опознавам света около мен” с ръководители Светлинка Арсова и Кр. Йорданова. Занятието бе посветено на биологичното разнообразие на река Дунав. Разнообразни растения и животни могат да се видят във водите и по брега на реката. Нейното речно корито е най-голямата заблатена област в Европа. Това е мястото с най-голямо количество тръстика в целия свят. Голям е броят и на птиците, които живеят край река Дунав. Над 45 вида сладководна риба плуват в нейната делта. Къдроглавият пеликан, който е застрашен вид, гнезди в резервата „Сребърна”, в близост до реката.

В практичната част, учениците рисуваха и апликираха върху релефно пано, пресъздавайки по свой начин чудния свят на река Дунав. 

 Copy of CIMG7043  Copy of CIMG7042  Copy of CIMG7048

Галерия