За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

22.06.2015 г. Гостуваща изложба с отличени творби в Международния ученически форум „Сребърна 2015 г.” - РИОСВ-Русе

Във фоайето на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е подредена изложба с творби, отличени по време на Международния екологичен екофорум „Сребърна 2015 г.”. Домакин на проявата е Обединен детски комплекс – Силистра. Той се провежда в навечерието на Световния ден за опазване на околната среда и събира млади природолюбители от страната. Освен защитата на екологични проекти, форумът дава възможност на младите хора да предадат с художествени средства по свой начин усещането си за природата и действията, които предприемат за опазване на околната среда. Като съпътстващи прояви са проведени литературен и конкурс за рисунка на тема „Земята наш дом”. Общо 192 рисунки и 203 творби на ученици са участвали в съревнованието.

Гостуващата изложба представя защитени видове от флората на България – елвезиево и блатно кокиче, пролетна циклама, синя тойна, райхенбахова перуника и др.

DSC00087 DSC00086
DSC00085 DSC00084

Галерия