За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

07.10 и 16.10.2015 г. – РИОСВ-Русе, БДЗП и ОУ „Любен Каравелов“ отбелязват Европейските дни на птиците.

На 7 и 16 окотомври 2015 г. със съвместни инициативи на Регионална инспекция по околната среда и водите-Русе, Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/ и ученици на ОУ „Любен Каравелов“ –гр. Русе отбелязаха Европейските дни на птиците. Четири класа от училището посетиха в  Информационния център на инспекцията.

Европейските дни на птиците  се провеждат всяка година в началото на окотомври, под патронажа на  най-голямата мрежа от патрьорски организации в световен мащаб - BirdLife International.

Регионалният координатор на БДЗП за Русе г-жа Християна Стомонякова въведе децата в чудния свят на птиците и подготовката им за есенната миграция. В началото на есента милиони мигриращи птици напуснат Европа, отправяйки се към техните места за зимуване в Африка. За мигриращите видове съществуването на подходящи гнездови територии на север, места за почивка и безопасно преминаване по миграционните пътища, както и подходящи местообитания в местата за зимуване са жизнено важни.

Учениците получиха практически съвети по какви белези и с какви помощни средства да определяме и наблюдаваме птиците.  

В практическата част на занятията възпитаниците на ОУ „Любен Каравелов“ изработиха собственоръчно цветни птички от отпадъчни материали.

DSC00178 - Copy DSC00173 DSC00213
DSC00167 DSC00186 DSC00170

Галерия