За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

20.10.2015 г. – Ученици от ОУ „Иван Вазов“ – гр. Русе посетиха РИОСВ-Русе

На 20 октомври 2015 г. ученици от клуб „Екология“  на ОУ „Иван Вазов“ - гр. Русе с ръководител Вероника Алексиева  посетиха Информационния център на инспекцията. Занятието бе посветено на управлението на отпадъците.  Инж. Любомир Атанасов – нач. – отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите" представи системата на УО на територията на град Русе, задълженията на местните власти и пътя на отпадъка от контейнера до Регионалното депо. Обсъдиха се практически идеи за разделното събиране на отпадъците, както и необходимостта от рециклирането и последващото оползотворяване на материалите. Възпитаниците на ОУ „Иван Вазов“ гледаха кратък филм за системата на разделното събиране на отпадъците и дейността на сепарираща инсталация в Германия. В края на занятието РИОСВ-Русе подари на учениците текстилни чанти за  многократна употреба. 

DSC00223 - Copy DSC00224 - Copy DSC00227 - Copy

Галерия