За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

14.04.2016 г. Обучение на тема "Пътят на отпадъците" за кметове в Община Две могили

На 14.04  се проведе  обучение на тема "Пътят на отпадъците" в община Две Могили. Присъстваха 20 представители на община Две могили, сред които кметове, кметски наместници, общински съветници, еколози и др. Инж. Любомир Атанасов представи всички изисквания към кметовете във връзка със Закона за управление на отпадъците. Бяха разгледани някои конкретни казуси, свързани с община Две могили, отчетени и изпълнени дейности след предписания на РИОСВ-Русе. Беше обсъден въпросът за закриване на общинското депо за отпадъци и състоянието на изграждаженто на новото такова в община Бяла, към което Две могили трябва да премине. Присъстващите изгледаха 10-минутен филм на ЕКОПАК България АД за разделното събиране на отпадъци и процесите по рециклиране на отпадъците от цветните контейнери.

Обучението за пътя на отпадъците е част от допълнително споразумение към проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови", финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

13047869 815277248578984 6484387389333763336 o 12983205 815277308578978 3537303458387753069 o 13048112 815277295245646 3131867886945146948 o

 Галерия