За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

23.11.2017 г. Студенти от специалност „Екология“ при РУ „Ангел Кънчев“ посетиха РИОСВ-Русе

На 23 ноември 2017 г. студените от специалност „Екология и техника на опазване на околната среда“ посетиха Информационния ценър на РИОСВ-Русе.  Студентите бяха запознати с функциите, териториалния обхват и контрола по опазване на компонентие и факторите на околната среда. Началникът на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ инж. Нели Атанасова представи детайлно нормативната база за отпадъците, като постави акцент на задълженията на кметовете, организациите по оползотворяване на отпадъци и др. 

IMG 5135 IMG 5122 IMG 5143

Галерия