За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

29 и 30 март 2018 г. посещения на ученици от СУЕЕ „ Св. Константин-Кирил Философ“ – гр. Русе

На 29 и 30 март в РИОСВ-Русе  гостуваха ученици от СУЕЕ „ Св. Константин-Кирил Философ“ – от   3 „Д“ клас с класен ръководител Светлана Христова и  от 3 „А“ клас с класен ръководител Стефка Пенева.  Учениците и техните ръководители  работят по Национална програма „Научи се да даряваш“ на Български дарителски форум.  Участвайки в програмата, децата се учат  да проявяват грижа и внимание към другия, че  могат да променят действителността.

Експерт на инспекцията представи контролната дейност в частта опазване на компонентите на околната среда, като част от заключителната тема по програмата. Акцент в беседата беше поставен на опазването на биологичното разнообразие. Децата научиха за неволите на белите щъркели и къдроглавите пеликани, причинени от лошите метеорологични условия.  Те получиха съвети как да реагират ако намерят диво животно в беда и наблюдаваха колонията на пеликаните в Сребърна чрез системата за видеонаблюдение и 3-D макета на резервата.

IMG 5347 IMG 5376 IMG 5401
DSC01896 DSC01895 DSC01899

Галерия