За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

19.02.2020 г. Представители на два клуба от НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ посетиха РИОСВ-Русе.

На 19 февруари 2020 г. Възпитаници на НУИ „Проф. Веселин Стоянов“, които членуват в клубовете „Млад еколог“ и „Биология“ посетиха Информационния център на екоинспекцията. Представена беше дейността и функциите на институциите, както и орнитологичното богатство на Поддържан резерват „Сребърна“. Голяма част от учениците не са посещавали защитената територия, но получиха достатъчно информация за характерните особености, орнитофауната и възможностите на екотуризъм в региона.

България в Юнеско

Галерия