За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

23.05.2022 г. Възпитаници на ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова“ гр. Русе в РИОСВ-Русе за годишнината от НАТУРА 2000

IMG 7696

На 23 май 2022 г. възпитаници на ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова“ гр. Русе  посетиха Информационния център на РИОСВ-Русе. Занятието бе част от инициативите на инспекцията за отбезяването на 30-годишнината от създаването на мрежата от защитени зони НАТУРА 2000. Учениците бяха запознати с проведените процедури за обявяване на защитени зони по Директивата за местообитанията и Директивата за опазване на дините птици. В практичната част от занятието бе посветена на работата в Националната система "Натура 2000". 

Галерия