За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

31.05.2023 г. Първокласниците от ОУ „Иван Вазов“ - Русе на вълнуващо приключение в резервата „Сребърна“

В края на учебната година, първокласниците от ОУ „Иван Вазов“ – гр. Русе споделиха своите впечатления от вълнуващото приключение в Поддържан резерват „Сребърна“. За посещението в защитената територия на 26 май 2023 г.,  децата се подготвиха предварително с материалите, предоставени от РИОСВ-Русе. Чуден е светът на птиците, вълнуващ е битът на къдроглавия пеликан, грациозен е немият лебед. Тези и още впечатления споделиха младите любители-орнитолози пред експертите на екоинспекцията и Регионална лаборатория- Русе.

Децата вече знаят какво трябва и не трябва да правим в защитената територия, на кого да се обадят ако срещнат животно в беда, как да пазим чисто и да не безпокоим птиците, за да бъдат срещите с природата и нейните обитатели още по-вълнуващи.

DSC04404 DSC04408 DSC04410
DSC04413 DSC04421 DSC04433

 

Галерия