За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

06.03.2024 г. Открит урок в СУЕЕ "Св. Константин - Кирил Философ" гр. Русе

На 6 март участниците в клуб „Еко свят“ при СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ гр. Русе посветиха урок на Световния ден на влажните зони - 2 февруари. Представител на екоинспекцията запозна учениците с туристическия потенциал на по-значимите влажни зони, които попадат на територията на РИОСВ-Русе - Поречие на река Янтра, ЗМ "Калимок-Бръшлен", ЗМ "Блатото край село Малък Преславец", ПР "Сребърна" и др. Голяма част от тях са дом на защитени водолюбиви видове птици, но от тях се добиват лечебни растения, дървесина  и др. ценни суровини. Влажните зони по поречието на река Дунав предоставят чудесни възможности за орнитологичнен туризъм, каякинг, любителски риболов, спорт и развлечения, все вълнуващи възможности за предстоящите пролетни вакнционни дни.  

01 Picture2 02

 

Галерия