За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

REACH

Актуално

Ново: Обобщен актуален списък на кандидат-веществата за разрешаване по Регламент REACH

важно Нотификации по чл. 66 от REACH: След предоставяне на разрешение за употреба на дадено вещество, което е включено в Приложение ХІV, потребителите надолу по веригата, които употребяват това вещество, трябва да нотифицират ЕСНА в рамките на 3 месеца от първата доставка.

Налице е електронен формуляр за подаване на нотификации по чл. 66 от REACH на интернет страницата на ЕСНА.

Списък с вещества, предмет на разрешаванеот приложение ХІV на Регламент REACHот приложение ХІV на Регламент REACH

 reach-2018-campaign-banner

 

 

Актуална информация за процедурите по регистрация, разрешаване и ограничаване на вещества съгласно Регламент REACH

 

Галерия