За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 47/09.01.2013 г.

  • 08 Януари 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 47/09.01.2013 г., относно ИП/ПП за „Привеждане на летателна площадка, намираща се в с. Благоево, община Разград в съответствие с изискванията на действащото законодателство и получаване на лиценз за същата ”, с местоположение: имот № 000314, с. Благоево, община Разград

Галерия