За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2412/14.07.2015 г.

  • 14 Юли 2015 |

Писмо до възложителя с изх. №  2412/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Разширяване на съществуваща зеленчукова градина със засаждане на овощни дръвчета от семкови видове” с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.19.1 по КК и КР на гр. Силистра

Галерия