За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2413/14.07.2015 г.

  • 14 Юли 2015 |

Писмо до възложителя с изх. №  2413/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване на обработваемата площ от трайни насаждения” с местоположение поземлен имот № 019015 в землището на с. Лъвино, община Исперих

Галерия