За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2415/14.07.2015 г.

  • 14 Юли 2015 |

Писмо до възложителя с изх. №  2415/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване на площта на съществуващи оранжерии” с местоположение УПИ Х-43, ХI-43, XII-43, XIII-43, IV-43, кв. 9 по плана на с. Голямо враново, община Сливо поле

Галерия