За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2416/14.07.2015 г.

  • 14 Юли 2015 |

Писмо до възложителя с изх. №  2416/14.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на нова стопанска сграда - склад за селскостопанска продукция и техника с административно -битова част” с местоположение поземлен имот № 050050 в землището на с. Новград, община Ценово

Галерия