За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1373/15.05.2014 г.

  • 14 Май 2014 |

Писмо до възложителя с изх. № 1373/15.05.2014 г., относно ИП/ПП за Външно ел. захранване 1kV на обект "Надстройка на търговски обект" с местоположение от РК № 9 на ТП Тимок до УПИ V, кв. 38, по плана на гр. Исперих

Галерия