За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

5 юни-Световен ден на околната среда

 5 юни 2022 г. - Световен ден на околната среда 
Тема: „Само една планета“
Световният ден на околната среда е най-значимият международен ден за действия, насочени към опазване на околната среда. Денят на околната среда се координира от Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и се провежда ежегодно от 1974 г. насам, като се е превърнал в една от най-големите международни платформи за популяризиране на околната среда, с милиони хора от цял ​​свят, обединени в защита на планетата.Темата на кампанията е „Само една планета“, с акцент „Да живеем устойчиво в хармония с природата“
 

На 3 и 4 юни 2022 г. в град Силистра се проведе  ХХХI Международен екологичен форум „Сребърна 2022“ - Конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда и Международен конкурс за рисунка, есе, стихотворение, разказ на тема: „Планетата Земя - безценен дар“. Събитието е организирано от ЦПЛР-ОДК, МОН, РИОСВ-Русе, Национален дворец на децата, фондация „Еврика“ под патронажа на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов.

Най- важното послание е да пазим планетата чиста и това е задача, с която бъдещите поколения ще трябва да се занимаят не само като акции за почистване, но и като иновации за борба с въглеродните емисии, да заложат това послание в своите рисунки, макети, есета и поезия, презентации и креативно научно мислене.

DSC03837 DSC03844 DSC03819

Като партньор на ЦПЛР-ОДК-Силистра РИОСВ-Русе отличи 8 участника в съпътстващите конкурси с грамоти и предметни награди. 

І. За съпътстващ конкурс за рисунка:

1. Първа възрастова група- Александра Младенова Минчева – 8 г., СУ „Н.Й. Вапцаров“, участник в школата по изобразително изкуство при ЦПЛР - ОДК, Силистра, ръководител Елена Маркарян.

2. Втора възрастова група – Данаил Йорданов Папазов – 13 г., ЦПЛР – ОДК, Силистра

3. Трета възрастова група – Данайа Йорданова Йорданова – 15г. , с. Крупник, община Симитли, обл. Благоевград.

ІІ. Съпътстващ конкурс за литературни творби:

  1. За стихотворение:
  1. За разказ:
  1. За есе - Никол Николова Бонева – 3. Клас, гр. Варна, НУ „В. Левски“ – „Резерват Сребърна“.

На 7 юни 2022 г. в РИОСВ-Русе се проведе пресконференция, посветена на Световния ден на околната среда. Директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова представи кратък отчет за контролната дейност от началото на годината, очерта специфичните екологични проблеми за контролираната територия. Инж Христова използва случая да запознае представителите на медиите с условията на  стартиралата Програма на МОСВ „Политики за младежта в сферата на околната среда“, като отправи покана към непревителствените организации да се включат с проекти по приоритетните за Програмата точки.

Pressconference 07 06 2022 Pressconference 07 06 2022 1 LOGO Programa mladejtta 2022

На  Световния ден на околната среда 5 юни 2022 г. са посветени   още 3 събития, проведени в рамките на месец юни:

  • Отличени от РИОСВ-Русе автори  в Екоконкурса „Мисли Зелено“, организиран от ПГВДА „Йосиф Вондрак“, с партньорството на РИОСВ-Русе:

Даниел Тодоров – VII клас, ОУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе - за оригинално прецизно мартетиране (Кънпинг "Айляк)

Емануел Георгиев – V клас, СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“ – гр. Русе - за креативна идея (касичка)

Мартин Христов – V клас, СУ „Възраждане“ – гр. Русе - за интересен подход към екстериорното пространство (екокъща)

NCh Torlak 1 NCh Torlak 2 NCh Torlak 3

Информация за отбелязване на Световния ден на околната среда 5 юни през 2021 г. можете да намерите тук

Поради наложените противоепидемични мерки през 2020 г. не са провеждани присъствени занятия с деца.
Информация за отбелязване на Световния ден на околната среда 5 юни през 2019 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Световния ден на околната среда 5 юни през 2018 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Световния ден на околната среда 5 юни през 2017 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Световния ден на околната среда 5 юни през 2016 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Световния ден на околната среда 5 юни през 2015 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Световния ден на околната среда 5 юни през 2014 г. можете да намерите тук 

Информация за отбелязване на Световния ден на околната среда 5 юни през 2013 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Световния ден на околната среда 5 юни през 2012 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Световния ден на околната среда 5 юни през 2011 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Световния ден на околната среда през 2010 година можете да намерите тук

Галерия