За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

22 април-Ден на Земята

22 април 2024 г. - Ден на Земята

Тема: „Планета срещу пластмаси“


Earh day 2024

 Ежегодно на 22 април хора от цял свят и от различни сфери на живота се обединяват в една обща кауза  по отношение на устойчивостта и климатичните действия, отбелязвайки Деня на Земята. Когато действията на милиони хора по целия свят се синхронизират, се създава приобщаващо и въздействащо движение, което е невъзможно да се игнорира.

Тази година Темата за Деня на Земята е:

„ПЛАНЕТА СРЕЩУ ПЛАСТМАСИ“!

Темата насочва вниманието към формирането на колективен ангажимент за справяне с кризата с пластмасите, чрез намаляване на производството на пластмаса с 60% до 2040 г. и изграждане на бъдеще без пластмаса, защото само рециклирането не е достатъчно.

За да се постигне целта за намаляване с 60% е необходимо:

1. Повишаване на обществената осведоменост относно вредата от пластмасата за човешкото здраве, а също така и за биоразнообразието. Може да се запознаете с доклада на EARTHDAY.ORG БЕБЕТА СРЕЩУ ПЛАСТМАСИ, за да научите повече за това как пластмасите, микропластмасите и техните добавки могат да навредят на децата.

2. Постепенно премахване на пластмасите за еднократна употреба до 2030 г. и залагане на тези ангажименти в Глобалния договор на ООН за пластмасата относно замърсяването с пластмаси през 2024 г.

3. Застъпничество за политики, насочени към борба с въздействието върху околната среда на бързата мода, която разчита на използването на синтетични материали, направени от пластмаси, като полиестер и найлон.

4. Призоваване за инвестиции в иновативни технологии, насочени към намиране на устойчиви алтернативи на пластмасите, тъй като пластмасите са направени от нефт и токсични химикали.

Всеки може да стане част от решението да се създаде бъдеще, в което планета процъфтява без бремето на пластмасите.

Какво може да направи всеки:

  1. Потърсете информация как „бързата мода“ насърчава свръх консумацията, еднократната употреба и вредата за околната среда, като същевременно увеличава социалната несправедливост чрез експлоататорски трудови практики и липса на регулаторен надзор. Може да се насочите към изграждането на устойчив, подбран и достъпен „капсулен“ (подбран) гардероб.
  2. Опитайте се да намалите употребата на пластмаса, като избягвате предмети за еднократна употреба.
  3. Променете гледната си точка към пластмасата като научите повече за вредното въздействие, което оказва върху здравето на хората и планетата и намерете устойчиви алтернативи за насърчаване на положителна промяна.

Идеи за събития по повод Деня на Земята 2024:

  • Организирайте обучение, за да образовате вашите връстници или ученици относно значението на екологичните действия;
  • Засадете градина с цветя, като използвате местни видове, за да подпомогнете популациите от пеперуди, пчели и други организми, които са от решаващо значение за биоразнообразието;
  • Създайте клуб за устойчивост в общността, където живеете, за една по-щастлива, по-здравословна и по-богата среда за Вас и Вашите съседи.

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА В УЧИЛИЩЕ

Образованието служи като крайъгълен камък на една процъфтяваща цивилизация, а класната стая е отлична среда за подхранване на ценности, оформящи интелигентни и отговорни граждани.

Учителите играят съществена роля при възпитанието на следващото поколение в уважение към природата. Денят на Земята предоставя отлична възможност за училищата да внушат екологични ценности на своите ученици.

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА У ДОМА

Един устойчив дом е по-щастлив, особено в контекста на тазгодишната тема „Планета срещу пластмаси“. Пластмасата се разпада на фрагменти, известни като микропластмаси, които представляват малки частици от пластмаса. Те се натрупват в домовете като домашен прах. Почти всички хора вдишват тези пластмасови частици, както и ги поглъщат, когато храната е опакована в пластмаса.

Опитайте се да намалите количеството пластмаси, които използвате в ежедневието си и  в дома си, тъй като това е важно за Вашето здраве и за здравето на планетата!

Има и други неща, които всеки може да направи, ако е собственик на жилище, за да  подпомогне околната среда:

Уплътняване на вратите и прозорците, за да се избегнат нежеланите въздушни течения, отстраняване на течове в домашната ВиК инсталация, инсталиране на душове с ниска струя и компостирането не са просто мерки за ефективност, но също допринасят за намаляване на загубата на енергия.

Подобрете Вашето зелено пространство или градина с местни видове и покажете своя ангажимент за по-устойчива жизнена среда.

ОТБЕЛЯЗВАНЕ ЗА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА ЗА РОДИТЕЛИ

Като родители, насърчаването на отговорност, внимание и успех в децата е споделен стремеж. Отбелязването на Деня на Земята като семейство е възможност да се изградят ценности на почит към природата в идентичността на  децата.

  • Проведете разговор с Вашите деца относно важността на воденето на природосъобразен начин на живот и идентифицирайте добри практики в тази насока, които Вашето семейство може да въведе в своето ежедневие. Работете заедно за изпълнение на практически действия, които да доведат до положителна промяна;
  • Присъединете се към местни почиствания или инициирайте такова във Вашия квартал за практическо семейно изживяване;
  • Засадете цветна градина с опрашители с децата си и създайте възхитителна и образователна дейност на открито, която изглежда красива и която ще поддържа най-трудолюбивите насекоми на планетата - пчелите.

Информация за отбелязване на Международния ден на Земята 22 април 2023 година можете да намерите тук   

Информация за отбелязване на Международния ден на Земята 22 април 2022 година можете да намерите тук   

През 2021 г. РИОСВ-Русе не е провеждала инициативи за отбелязване на Международния ден на Земята поради наложените противоепидемиологични мерки в страната. 

Информация за отбелязване на Международния ден на Земята 22 април 2020 година можете да намерите тук   

Информация за отбелязване на Международния ден на Земята 22 април 2019 година можете да намерите тук  

Информация за отбелязване на Международния ден на Земята 22 април 2018 година можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Международния ден на Земята 22 април 2017 година можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Международния ден на Земята 22 април 2016 година можете да намерите тук 

Информация за отбелязване на Международния ден на Земята 22 април 2015 година можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Международния ден на Земята 22 април 2014 година можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Международния ден на Земята 22 април 2013 година можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Международния ден на Земята 22 април 2012 година можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Международния ден на Земята  22 април  2011 година можете да намерите тук

Информация за отбелязването  на Международния ден на Земята 22 април 2010 година можете да намерите тук

Галерия