За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

22 март - Световен ден на водата

22 март 2023 г. – Световен ден на водата

Тема: „Бъдете промяната, която искате да видите в света

WWD 2023Световният ден на водата всяка година се отбелязва на 22 март и има за цел да привлече вниманието на хората върху значението на водата и необходимостта от опазването й. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата, като през 2023 г. темата е „Бъдете промяната, която искате да видите в света“. Позовавайки се на древна история от народа кечуа в Перу за колибри, което носи капки вода, за да потуши голям горски пожар, кампанията насърчава хората да направят всичко възможно, за да помогнат за разрешаването на кризата с водата и подобряване на санитарно-хигиенните условия.

Още през 2015 г. светът се ангажира с Цел 6 за устойчиво развитие на Програмата за устойчиво развитие на ООН – обещание да се осигури достъпност, устойчиво управление на водите, чиста питейна вода и канализация за всички до 2030 г.

За популяризиране на Световния ден на водата 22 март под мотото: „Бъдете промяната, която искате да видите в света“, РИОСВ-Русе публикува на инетернет  страницата, в меню „Любопитно“ и „Последни новини“ представените от МОСВ брошура и съобщение.

  • На  18-ти март (събота), членове на ТД „Приста“ и доброволци почистиха Дунавските острови между гр. Мартен и с. Ряхово.
  • На 20-ти март (понеделник), експерти на РИОСВ-Русе заедно с  ученици от НПТГ „Шандор Петьофи“ гр. Разград отбелязаха  Световния ден на водата - 22 март 2023 година.
WWD 2023 1 WWD 2023 6 WWD 2023 5
WWD 2023 3 WWD 2023 2 WWD 2023 4

Възпитаниците от осми, девети и десети клас, под ръководството на учителите по химия, биология  и  география събраха материали от различни проекти, посветени на водата и нейното опазване, изработени в часовете, и изложиха във фоайето на гимназията. С рисунки, постери и плакати на учениците се даде възможност да осмислят значението на водата за живота на планетата, като вниманието е насочено към ускоряване на промяната в отношението, действията, опазването и разбирането за ценността на водния ресурс по цялата земя.  Представени бяха две презентации - за междуранодната кампания и ролята на всеки в пестенето на безценния ресурс и за опазване на водите от замърсяване и пречистването им на територията на община Разград.

Проведен бе куиз по повод Световният ден на водата – 22 март, по случай 60 години от създаването на НПТГ „Шандор Петьофи“ – гр. Разград, и 200 години от рождението на поета революционер Шандор Петьофи. Участие взеха отбори от професионалните гимназии „Станка Николица Спасо – Еленина“, ПГХТБТ „Мария Кюри“ и НПТГ „Шандор Петьофи“. Състезанието се проведе в три кръга, като целта бе учениците да бъдат промяната, която искат да видят в света. Учениците и гостите на празника взеха участие и във викторина за водата, където имаше много награди и подаръци.

Емоции предизвикаха забавните и интересни лабораторни демонстрации, свързани със свойствата на водата. Чрез атрактивното „научно шоу“, ученици научиха как се прави опита „Вулкан“, огънчета под вода. Пожелаха си желание, което се изпълни с опита „Духче“, Запалиха спиртна лампа без кибрит. Атрактивен бе и опита „Слонска паста“, наречен така заради образувалото се хоботче на слона. Инициативата е продължение на конкурса за рисунка, в който възрастовите групи бяха от ІІІ – ІV група от ДГ, І – ІV клас, V – VІІ клас, VІІІ – ХІІ клас.


Информация за  отбелязването на Световния ден на водата  – 22 март през 2022 г. можете да намерите тук

Информация за  отбелязването на Световния ден на водата  – 22 март през 2021 г. можете да намерите тук

Информация за  отбелязването на Световния ден на водата  – 22 март през 2020 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязването на Световния ден на водата  – 22 март през 2019 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязването на Световния ден на водата – 22 март през 2018 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязването на Световния ден на водата – 22 март през 2017 г. можете да намерите тук  

Информация за отбелязването на Световния ден на водата – 22 март през 2016 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязването на Световния ден на водата – 22 март през 2015 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязването на Световния ден на водата – 22 март през 2014 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязването на Световния ден на водата – 22 март през 2013 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Световния ден на водата – 22 март през 2012 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Световния ден на водата – 22 март през 2011 г. можете да намерите тук

Галерия