За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

22 март - Световен ден на водата

22 март 2021 г. – Световен ден на водата

Тема: „Какво означава водата за Вас?“

WWD 300x174

Водата означава различни неща за различните хора. Този разговор е за това какво означава водата за вас. Как водата е важна за вашия дом и семеен живот, за вашия поминък, за вашите културни практики, вашето благосъстояние, вашата местна среда? Като записваме  и празнуваме  всички различни начини, по които водата носи ползи за живота ни, можем да я оценим  правилно и да я защитим ефективно за всички.

Повече информация за международната кампания е публикувана на официалната интернет страница на кампанията: https://www.worldwaterday.org/.

Във връзка с отбелязването на Световния ден на водата 2021 г. РИОСВ-Русе се включи като партньор в традиционния конкурс за мултимедийна презентация на тема „КАКВО ОЗНАЧАВА ВОДАТА ЗА ВАС?“

В рамките на обявените от конкурса срокове по набиране на конкурсните материали постъпиха много отговарящи на изискванията разработки от цялата страна, една част от които индивидуални, а друга в съавторство от двама и повече участници.

След задълбочен аргументиран анализ на постъпилите състезателни материали Журито реши да присъди освен призовите места, и една поощрителна награда, в резултат на което се получиха следните резултати:

I ВО място: Фериде Бейзат Ахмед, 11В клас, Профилирана гимназия „Васил Левски“ - гр. Исперих;

II РО място: Елица Валентинова Кръстева, 11 клас, ПГСС „Н. Пушкаров“ - гр. Попово;

III ТО място: Гюляй Сенаахи Осман, 12 клас, СУ „Васил Левски“ - гр. Главиница;

Поощрителна награда: Бейшан Бейтула Яфес, 11А клас, Профилирана гимназия „Васил Левски“- гр. Исперих.

Победителите и отличените участници ще получат грамоти и предметни награди. За останалите участници в конкурса са предвидени сертификати за участие. Наградите, грамотите и сертификатите са изпратени по пощата  след 29.03.2021 г.

Призьорите и участниците от гр. Русе могат да ги получат след същата дата на адрес: гр. Русе, ул. „Студентска” № 8, РУ „Ангел Кънчев“, Корпус 19, кабинет 102 след предварително уточняване на тел. 082 / 888 485 с доц. д-р инж. Пламен Мънев.

Екипът на Организаторите от Русенски университет „Ангел Кънчев“, РИОСВ - Русе и ВиК ООД - гр. Русе благодари на участниците в конкурса и им пожелава крепко здраве, успехи в училище и творческо вдъхновение!


Информация за  Световния ден на водата  – 22 март през 2020 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязването на Световния ден на водата  – 22 март през 2019 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязването на Световния ден на водата – 22 март през 2018 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязването на Световния ден на водата – 22 март през 2017 г. можете да намерите тук  

Информация за отбелязването на Световния ден на водата – 22 март през 2016 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязването на Световния ден на водата – 22 март през 2015 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязването на Световния ден на водата – 22 март през 2014 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязването на Световния ден на водата  – 22 март през 2013 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Световния ден на водата – 22 март през 2012 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Световния ден на водата – 22 март през 2011 г. можете да намерите тук

България в Юнеско

Галерия