За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Актове, утвърдени от Директора на РИОСВ-Русе и отчети

  • 29 Септември 2010 |

Правилник за устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в РИОСВ-Русе

Вътрешни правила за подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси на РИОСВ-Русе

Утвърден бюджет на РИОСВ - Русе за 2021 г. 

Утвърден бюджет на РИОСВ - Русе за 2020 г. 

Утвърден бюджет на РИОСВ-Русе за 2019 г.

Утвърден бюджет на РИОСВ-Русе към 31.03.2018 г. 

Система за финансово управление и контрол в РИОСВ-Русе

Процедура за разкриване, отчитане и докладване на нередности, за приемане на последващи действия и възстановяване на средства по установени нередности  изтегли 

Актове, издадени от Директора на РИОСВ-Русе за 2018 г.

Актове, издадени от Директора на РИОСВ-Русе за 2017 г. 

Актове, издадени от Директора на РИОСВ-Русе за 2016 г.

Актове, издадени от Директора на РИОСВ-Русе за 2015 г. 
Актове, издадени от Директора на РИОСВ-Русе за  2014 г. 
Актове, издадени от Директора на РИОСВ-Русе за 2013 г. 


Отчет за касовото изпълнение на бюджета в програмен формат за 2020 г. 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета в програмен формат за 2019 г. 

Отчет за касово изпълнение на бюджета по програми към 31.12.2018 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми на РИОСВ-Русе  /Бюджет 2017 г. 

Отчет за касово изпълнение на бюджета в програмен формат 2016 г. 

Отчет за касово изпълнение на бюджета в програмен формат 2015 г. 

Отчет за касово изпълнение на бюджета в програмен формат 2014 г.  

България в Юнеско

Галерия