За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Списък на победителите в конкурса за приложна творба за изработване на макети на птици от отпадъчни материали

Списък на победителите в конкурса за  приложна творба за изработване на макети на птици от отпадъчни материали, посветен на Международния ден на биологичното разнообразие 22 май  2014 г. отвори

Галерия