За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Победители в ученическия конкурс „Млад приятел на природата" за изработка на мултимедийна презентация във връзка с отбелязване на Световния ден на водата 2017 г.

 ПОБЕДИТЕЛИ В УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „МЛАД ПРИЯТЕЛ НА ПРИРОДАТА“

за изработка на мултимедийна презентация във връзка с отбелязване на Световния ден на водата – 22.03., който през настоящата година се провежда под мотото „Отпадъчни води“

Тема на конкурса: „ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ“

Организатор                Русенски университет „Ангел Кънчев“,

с подкрепата на           РИОСВ - гр. Русе и ВиК ООД - гр. Русе

Уважаеми участници в ученическия конкурс „МЛАД ПРИЯТЕЛ НА ПРИРОДАТА“,

Уважаеми научни ръководители, учители и помощници на участниците,

В рамките на обявените от конкурса срокове по набиране на конкурсните материали постъпиха 136 отговарящи на изискванията разработки от цялата страна, една част от които индивидуални, друга - в съавторство от двама до няколко участника, а имаше и такива, разработени от авторски колективи, включващи в състава си цял клас/клуб.

В стремежа да бъде максимално обективно и безпристрастно в работата си, Журито раздели участниците на две възрастови групи – първа възрастова група, обхващаща участниците от 8 до 10 клас, и втора възрастова група, включваща участниците от 11 и 12 клас.

След задълбочен аргументиран анализ на постъпилите състезателни материали Журито реши да присъди (и за двете възрастови групи) по едно първо и по две втори и трети места, а така също и редица специални награди, в резултат на което се получиха следните резултати:

IВъзрастова група:

I ВО място: Микаела Светлинова Дълбокова, 10 клас, СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе;

II РО място: Василена Димитрова Сечкова и Жаклин Петрова Сталева, 9 клас, СУ „Христо Ботев“, гр. Септември;

II РО място: Сияна Миленова Дулева, 9 клас, МГ „Гео Милев“, гр. Плевен;

III ТО място: Венелин Мирославов Илиев, 10 клас, СУ „Димчо Дебелянов“, гр. Белене;

III ТО място: Надя Митева Манова, 10 клас, СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, гр. Русе;

Специална награда на РИОСВ – гр. Русе: Ива Николаева Стоянова, 8 клас, СУ „Васил Левски“, гр. Русе;

Специална награда за атрактивно изпълнение: Славянски Стефанов Младенов, 10 клас, ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен;

Поощрителна награда на РИОСВ – гр. Русе: Господин Захаринов Златков и Петко Маринов Танев, 10 клас, ПГ по строителство и дървообработване „Инж. Недьо Ранчев“, гр. Ст. Загора;

Поощрителна награда на РИОСВ – гр. Русе: Авторски колектив от Екологичен клуб „Силивряк“, 10 клас, ПГИ „Карл Маркс“, гр. Смолян.

II Възрастова група:

I ВО място: Александра Георгиева Койчева, Ивиана Савкова Христова и Силви Мирославова Райчева, 11 клас, СУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат;

II РО място: Йордан Свиленов Стоянов и Ойа Дауд Хюсеин, 12 клас, СУ „Васил Левски“, гр. Главиница;

II РО място: Магдалена Димитров Торлакова, 11 клас, ПГИ „Г. С. Раковски“, гр. Ямбол;

III ТО място: Живко Емилов Дафов, Люба Николаева Колева, Ралица Валентинова Статева и Ива Христова Милчева, 11 клас, СУ „Асен Златаров“, гр. Шабла;

III ТО място: Диана Владимирова Иванова и Симонета Недкова Масърлиева, 11 клас, 39 СУ „Петър Динеков“, гр. София;

Специална награда за атрактивно изпълнение: Теодора Мехмедова Мустанова и Кристина Стефанова Витанова, 11 клас, ПЕГ „Екзарх Йосиф I”, гр. Ловеч;

Поощрителна награда на РИОСВ – гр. Русе: Авторски колектив от ЗИП „Химия и опазване на околната среда“, 11 клас, СУ „Христо Ботев“ – гр. Карнобат;

Поощрителна награда за презентация извън допуснатите до състезанието материали: Атанас Борисов Атанасов, 5 клас, ОУ „Васил Друмев“, гр. Варна.

Победителите и отличените участници от двете възрастови групи на конкурса ще получат грамоти и предметни награди. За останалите участници в конкурса са предвидени сертификати за участие. Наградите, грамотите и сертификатите ще бъдат изпратени по пощата (поетапно, по реда на пристигане на състезателните материали) след 05.04.2017 г.

Призьорите и участниците от гр. Русе могат да ги получат след същата дата на адрес: гр. Русе, ул. „Студентска” № 8, РУ „Ангел Кънчев“, Корпус 19, кабинет 102 след предварително уточняване на тел. 082 / 888 485 с гл. ас. д-р инж. Пламен Мънев.

Екипът на Организаторите от Русенски университет „Ангел Кънчев“, РИОСВ - гр. Русе и ВиК ООД - гр. Русе благодари на участниците в конкурса и им пожелава крепко здраве, успехи в училище и творческо вдъхновение!

Имаме желанието и амбицията конкурсът да стане традиционен - очакваме Ви отново!

Галерия