За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Победители в конкурсите на РИОСВ-Русе за изработка на проекти за е-банер и значка по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари 2017 г.

Победители в конкурсите на РИОСВ-Русе за изработка на проекти за е-банер и значка

по повод  Световния ден на влажните зони 2 февруари 2017 г.:

english version  0 

  • Конкурс за проект на  е-банер

I во място - Християна Йорданова - X клас, СУ „Христо Ботев“ -  гр. Тутракан;

II ромясто - Габриела  Иванова – IX клас,  СУ „Христо Ботев“ – гр. Русе;

III то място- Александър Станчев - V клас, ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе.

Поощрителна награда - Вероника  Иванова – XII клас,  СУ „Христо Ботев“ – гр. Русе.

 

  • Конкурс за проект на значка

I ва възрастова група:

I во място – Мелиса Селим – ОУ „Христо Ботев“ -  гр. Исперих;

I во място – Виктория Илкова – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - с. Полско Косово;

II ромясто – Александра Славова – СУ „Васил Левски“ – гр. Русе;

II ромясто – Илка Илкова - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - с. Полско Косово;

III то място – Йоана Великова – СУПНЕ „Фридрих Шиле“ -  гр. Русе;

III то място – Витан Василев СУПНЕ „Фридрих Шилер“ -  гр. Русе.

Награда на РИОСВ-Русе:

 Джемал Али – ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих;

Денис Вейсалов – ОУ „Братя Миладинови“ - гр. Русе.

II ра възрастова група:

I во място – Валентин Сяров – ПГО „Недка Ив. Лазарова“ гр. Русе;

II ромясто – Дончо Дончев – ПГПТ „Евлогий Георгиев“ - гр. Силистра.

Поощрителни награди:

Богомила Велчева – СУ „Васил Левски“ – гр. Русе;

Есил Ахмед – ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих;

Лилия Касабова - СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ - гр. Русе;

Ангел Ганев - СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ - гр. Русе;

Елисавета Бозова – СУПНЕ „Фридрих Шилер“ -  гр. Русе;

Явор Георгиев - СУПНЕ „Фридрих Шилер“ -  гр. Русе;

Анна-Мария Петрова - СУПНЕ „Фридрих Шилер“ - гр. Русе;

Никола Христов -  СУПНЕ „Фридрих Шилер“ - гр. Русе;

Велина Коева – ПМГ „Баба Тонка“ -  гр. Русе;,

Дейвид Георгиев – ОУ „Христо Ботев“ -  гр. Исперих;

Победителите в конкурсите ще получат грамоти и предметни награди. Те ще ги очакват в Информационния център на  Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе (бул. „Придунавски“ № 20) след 13 февруари 2017 г.

Екипът на РИОСВ-Русе  благодари на участниците в конкурсите и им пожелава крепко здраве, успехи в училище и творческо вдъхновение!

Галерия