За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Екоконкурс на ПГДВА „ЙОСИФ ВОНДРАК“ „Мисли зелено“, по повод Деня на Земята – 22 април 2019 г.

Екоконкурс ПГДВА „ЙОСИФ ВОНДРАК“, „Мисли зелено“, по повод  Деня на Земята – 22 април отвори

Галерия