За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Победители в ученически конкурс „Млад приятел на природата“ за изработка на мултимедийна презентация по повод Световния ден на водата – 22 март 2021 г.

ПОБЕДИТЕЛИ В УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „МЛАД ПРИЯТЕЛ НА ПРИРОДАТА“

за изработка на мултимедийна презентация във връзка с отбелязване

на Световния ден на водата – 22.03.2021 г.

Тема на конкурса: „КАКВО ОЗНАЧАВА ВОДАТА ЗА ВАС?“

Организатор                Русенски университет „Ангел Кънчев“,

с подкрепата на           РИОСВ - гр. Русе и ВиК ООД - гр. Русе

Уважаеми участници в ученическия конкурс „МЛАД ПРИЯТЕЛ НА ПРИРОДАТА“,

Уважаеми научни ръководители, учители и помощници на участниците,

В рамките на обявените от конкурса срокове по набиране на конкурсните материали постъпиха много отговарящи на изискванията разработки от цялата страна, една част от които индивидуални, а друга в съавторство от двама и повече участници.

След задълбочен аргументиран анализ на постъпилите състезателни материали Журито реши да присъди освен призовите места, и една поощрителна награда, в резултат на което се получиха следните резултати:

I ВО място: Фериде Бейзат Ахмед, 11В клас, Профилирана гимназия „Васил Левски“ - гр. Исперих;

II РО място: Елица Валентинова Кръстева, 11 клас, ПГСС „Н. Пушкаров“ - гр. Попово;

III ТО място: Гюляй Сенаахи Осман, 12 клас, СУ „Васил Левски“ - гр. Главиница;

Поощрителна награда: Бейшан Бейтула Яфес, 11А клас, Профилирана гимназия „Васил Левски“- гр. Исперих.

Победителите и отличените участници ще получат грамоти и предметни награди. За останалите участници в конкурса са предвидени сертификати за участие. Наградите, грамотите и сертификатите ще бъдат изпратени по пощата (поетапно, по реда на пристигане на състезателните материали) след 29.03.2021 г.

Призьорите и участниците от гр. Русе могат да ги получат след същата дата на адрес: гр. Русе, ул. „Студентска” № 8, РУ „Ангел Кънчев“, Корпус 19, кабинет 102 след предварително уточняване на тел. 082 / 888 485 с доц. д-р инж. Пламен Мънев.

Екипът на Организаторите от Русенски университет „Ангел Кънчев“, РИОСВ - гр. Русе и ВиК ООД - гр. Русе благодари на участниците в конкурса и им пожелава крепко здраве, успехи в училище и творческо вдъхновение!

Очакваме Ви отново!

Галерия