За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Конкурс на РИОСВ-Русе за рисунка/снимка с послание на тема: „Ние сме част от решението“ по повод Международния ден на биологичното разнообразие 22 май 2021 г.

Във връзка с отбелязване на Международния ден на биологичното разнообразие

22 май  2021 г.,

 Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява

 конкурс за рисунка/снимка с послание на тема:

„Ние сме част от решението“

idb 2021 logo en web

  1. Цели

Конкурсът се организира по повод отбелязването на Международния ден на биологичното разнообразие 22 май 2021 г. Лозунгът „Ние сме част от решението“ е избран да бъде продължение на предходната година по общата тема „Нашите решения са в природата“, която послужи като напомняне, че биологичното разнообразие остава отговор на няколко предизвикателства за устойчиво развитие. От природосъобразните решения за климата, здравните проблеми, продоволствената и водната сигурност и устойчивия поминък, биологичното разнообразие е основата, върху която можем да надграждаме по-добре.

Младите хора имат своето място за действие със смели, креативни и иновативни решения. Има толкова много неща, които всеки може да направи, за да защити биоразнообразието и да подпомогне неговото опазване: участие в почистване на местообитания/защитени територии, засаждане на дърво, провеждане на събитие, промяна в навиците като потребител, информиране за околната среда и видовото разнообразие в родните места и др.

Конкурсът за рисунка/снимка с послание е на тема: „Ние сме част от решението“  е повод да се присъединим към отбелязването на Международния ден за биологичното разнообразие, за да се покаже нашето отношение към природната среда чрез средствата на изобразително изкуство, фотографията и  литературата, които предизвикват емоции, диалог и вдъхновение за действия.

2. Право на участие:

В конкурса могат да се включат ученици от Русе, Разград и Силистра, във възрастова група от  VIII до XII клас, като участието е индивидуално.

Всеки участник представя по едно произведение – рисунка или снимка с текст.

Представените материали на хартиен носител не се връщат.

3.Изисквания

Участниците трябва да нарисуват или заснемат начина, по който искат или не искат  да изглежда заобикалящата ги среда и по конкретно биологичното разнообразие, което познават-различни разновидности живи организми, растения и животни, както и екологичните системи, към които те принадлежат.

Изисквания към рисунките:

  • Жанров обхват на рисунката: графика, акварел, живопис. Материалите, техниката и формата на творбите са по избор на участника.

Изисквания към текстовете:

Обемът на историята (есе, лозунг, послание) не бива да надхвърля 1000 думи. Текстът трябва да описва/ представя рисунката/снимката, да е свързан с нейната тема. Той следва да е написан на шрифт Times New Roman и размер на шрифта 12 пункта.

Всяка творба трябва да е придружена с информация за автора: име, клас, училище, школа, телефон и/или ел. поща за контакт, име/фамилия и телефон на ръководителя/учителя.

Участниците могат да предоставят  рисунките/снимките и текстовете по един от двата начина:

  • хо е-поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., съдържащ:
  • Сканирана рисунка/снимка във формат jpeg и резолюция не по-малко от 300 dpi;
  • Текст на посланието (като отделен файл, в Word формат).
  • По поща, с куриер или на място в гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, РИОСВ-Русе.

4. Предмет на оценяване

Жури, съставено от експерти на РИОСВ-Русе в направление „Биологчино разнообразие, защитени територии и НАТУРА 2000“ ще оценят и класират материалите по следните критерии: съответствие с темата, творческо въображение, достоверност, оригиналност и естетическо оформление, въздействие на рисунката/снимката, литературни качества на текста, синхрон и съгласуваност на текста на историята.

 5. Награди

Конкурсните творби ще бъдат оценени и класирани. Отличените ученици за първо, второ и трето място ще получат грамоти и предметни награди.

Информация за класираните творби ще бъде обявена на сайтовете на РИОСВ – Русе и на ПР „Сребърна“ на 28.05.2021 г.

С най-добрите творби от конкурса ще бъде организирана изложба за  Световния ден на околната среда, а някои от тях ще бъдат използвани в публикации или при изработване на рекламно-информацинни материали.

6. Срок за представяне на творбите: 22.05.2021 г., включително.

 Екипът на РИОСВ-Русе пожелава успех на участниците в конкурса!

Галерия