За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Списък на победителите в Националния конкурс за любителска фотография в чест на 50-годишнината от приемането на Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-РУСЕ

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ „СРЕБЪРНА“

 

Moew logo   70881254 501683460631875 7260442991829975040 n

 Списък на победителите в Националния конкурс за любителска фотография

в чест на  50-годишнината от приемането на

Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО

„Моето семейно приключение в Сребърна – обект на Световното природно наследство на ЮНЕСКО и Биосферен парк“

Победителите са излъчени от съвместно жури в състав:

РИОСВ-Русе

инж. Цонка Христова - Директор на РИОСВ-Русе

г-жа Светлана Иванова - Директор на дирекция в РИОСВ-Русе

инж. Надежда Савова - ст. експерт в РИОСВ-Русе

Община Силистра:

г-жа Мария Недялкова - Зам.-кмет „Хуманитарни дейности“

г-жа Цветана Игнатова - Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

Организаторите на конкурса благодарят на участниците и им пожелават крепко здраве, успехи и вдъхновение от природата!

Галерия