За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

29 юни-Международен ден на река Дунав

29 юни 2023 г. – Международен ден на река Дунав

Тема: „Пазете Дунава син“

 През 2023 г. Денят на река Дунав се отбеляза за  двадесети пореден път. На 29 юни през 1994 година в София е подписана Конвенция за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав, известна като Конвенция за опазване на река Дунав. Този документ играе важна роля в международното сътрудничество за опазването и устойчивото използване на една от най-значимите европейски реки. Кампанията, която се провежда от всички страни в Дунавския басейн, се организира и координира от Международната комисия за опазване на река Дунав. В България Ден на Дунав се координира от Министерство на околната среда и Басейнова дирекция „Дунавски район“.

На 29 юни 2023 г. над 60 деца участваха в арт хепънинга „На брега на Реката“ на Кея в гр. Русе. Съвместната инициатива на СНЦ „Дунавско сияние“, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе и Дворецът на децата е посветена на  Международния ден на река Дунав и премина под мотото „Пазете Дунава син“.

На брега на реката беше експонирана сюжетна художествена изложба с част от рисунките, отличени в конкурса „Приказният свят на природата“, иницииран от СНЦ „Дунавско сияние“. Тази година в него взеха участие над 700 участника от цялата страна, както и българчета от Испания, Германия, Великобритания, Италия, Люксембург, Франция и САЩ. Отново в него активно се включиха и млади художници от Гюргево, Румъния.

 Проведе се блиц-викторина „Познавате ли река Дунав“, в която децата демонстрираха познания за реката. Въпросите към участниците са почерпени  от образователния филм „Реката на Живота“ с автор Венета Ненкова – директор на Българското Неделно училище „Асен и Илия Пейкови“ - Рим/Флоренция, а ролята на екскурзоводи и разказвачи са ученици от българските училища в регион Лацио, Италия. Екипът на Двореца на децата проведе  забавни водни научни експерименти с участниците в хепанинга.

В ролята на жури и ментор влезе русенският художник Валентин Георгиев, председател на СБХ - Русе.  Малките художници рисуваха на асфалт, блокчета и върху мидени черупки. Организаторите наградиха най-добрите и активни творци.

01 D day 2023 02 D day 2023 04 D day 2023
05 D day 2023 03 D day 2023 06 D day 2023

Информация за отбелязване на Международния ден на река  Дунав през 2022 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Международния ден на река  Дунав през 2021 г. можете да намерите тук

През 2020 г. не са провеждани инициативи по повод Международния ден на река Дунав заради наложените противоепидемиологични мерки в страната. 

Информация за отбелязване на Международния ден на река  Дунав през 2019 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Международния ден на река  Дунав през 2018 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Международния ден на река  Дунав през 2017 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Международния ден на река  Дунав през 2016 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Международния ден на река  Дунав през 2015 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Международния ден на река  Дунав през 2014 г. можете да намерите тук 

Информация за отбелязване на Международния ден на река  Дунав през 2012 г. можете да намерите тук 

22 май-Международен ден на биологичното разнообразие

22 май 2024 г. - Международен ден на биологичното разнообразие  

Тема: „Бъдете част от плана“

„Бъдете част от плана“ е  темата на Международния ден на биологичното разнообразие (IDB) 2024 г. Тя е призив за действие към всички заинтересовани страни за спиране и обръщане на загубата на биологично разнообразие чрез подкрепа за прилагането на Глобалната рамка за биологично разнообразие Кунминг-Монреал, наричан още План за биологичното разнообразие.

Международният ден на биологичното разнообразие се отбелязва ежегодно на 22 май от 1992 г. Тогава ООН приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие (CBD). България ратифицира междурнародния доскумент през февруари 1996 г. „Бъдете част от плана“ е темата на Международния ден на биологичното разнообразие (IDB) през 2024 г. Тя е призив за действие към всички заинтересовани страни за спиране и обръщане на загубата на биологично разнообразие чрез подкрепа за прилагането на Глобалната рамка за биологично разнообразие Кунминг-Монреал, наричан още План за биологичното разнообразие.

Със съвместна инициатива на ОУ Олимпи Панов“ и РИОСВ-Русе бе отбелязан Международният ден на биологичното разнообразие 22 май. В занятието се включиха ученици от I а и  I б на училището, като на фокус бе поставен тайственият полуводен живот на евроазиатския бобър.

Бобърът безспорно въздейства върху всяка река, която обитава, тъй като природата му е дала ролята на естествен хидроинженер. Този най-голям гризач по нашите географски ширини прави по неповторим начин бентове и разливи, които са необходими за съществуването на цялото речно биоразнообразие. Там, където има бобри, задължително в съседство се намират много други животни, които се възползват от гостоприемството му. За  тези и други безпорно полезни за природата „навици“ успяха да се убедят децата. В края на занятието те получиха маски на семейство бобри, които да изработят самостоятелно. 

20240522 103421 bd83ab38 465b 47e5 8760 46f82d00dd53 6a332752 ec14 4c5a 9a3d c3f1e027ed39

През май Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе отбеляза 32-годишнината от създаването на мрежата от защитени зони Натура 2000 в Европейския съюз  с  участие в  инициативата BioBlitz. Проявата е на Европейската комисия в партньорство с платформата за нестопанска цел за регистриране на наблюдения на всички видове диви животни, растения и гъби  - Observation.org.

На фокус през 2024 г. бе защитената зона по местообитания и по птиците BG0000241 „Сребърна“ - https://observation.org/locations/706676/  По време на BioBlitz, от 18 до 26 май 2024 г., участниците трябваше да се регистрират, да потърсят колкото се може повече видове – растителни и животински в ЗЗ „Сребърна“, която е определена за защитена по Директивата за птиците и Директивата за местообитанията.  За участие бяха поканени училищата от трите области, но в инициативата могат да се включат природолюбители и посетители на Сребърна.

Желаещите да участват в инициативата  публикуваха своите наблюдения. Софтуерът на Obsidentify прави автоматично разпознаване на снимковия материал и предлага няколко варианти за растителен или животински вид, от които участникът избира най-подходящия, а екип експерти впоследствие проверяваше достоверността на наблюденията (на снимката). Цялата събрана информация в платформата за периода от 18 до 26 май бе достъпна за обществеността.

През май в Защитена зона BG0000241 Сребърна е доста оживено. Започва размножителния период на повечето видове птици. В резервата могат да се наблюдават къдроглави пеликани с малки, сиви гъски, неми лебеди, малък и голям корморан, голям гмурец, блестящ ибис, бяла лопатарка, синявица и др. През май от растителните видове могат да се видят бяла водна лилия, щитолистна какичка, блатен ирис, алоевиден стратиотес и др. От влечугите могат да се наблюдават обикновена водна змия, сива водна змия, голям стрелец, обикновена блатна костенурка, зелен гущер и др. Удобни за наблюдение на видове от фауната са западният противопожарен път, с разположените в неговия обхват наблюдателна кула в местността „Липова кория“ и местността „Опашката“, носа на хълма „Коджа баир“, както и местността „Фазанарията“, на източния бряг на езерото.

Изграждането на Натура 2000 местата в Р България е регламентирано в Закона за биологичното разнообразие. В него е предвидено изграждането на Национална екологична мрежа, която се състои от два основни елемента: Защитени зони, като част от Европейската екологична мрежа Натура 2000, в които могат да участват защитени територии (по смисъла на Закона за защитените територии) и Защитени територии извън обхвата на защитените зони.         

В териториалния обхват на РИОСВ-Русе всички защитени зони имат заповеди за обявяване и визирани в тях режими и норми, като 18 са обявени по Директивата за местообитанията, а 11 – по Директивата за птиците.


 

Информация за отбелязване на Международния ден на биологичното разообразие 22 май  през 2023  г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Международния ден на биологичното разообразие 22 май  през 2022  г. можете да намерите тук

През 2021 г. поради спазването на противоепидемични мерки кампания не е провеждана

През 2020 г. поради спазването на противоепидемични мерки кампания не е провеждана

Информация за отбелязване на Международния ден на биологичното разообразие 22 май  през 2019  г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Международния ден на биологичното разообразие 22 май  през 2018  г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Международния ден на биологичното разообразие 22 май  през 2017  г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Международния ден на биологичното разообразие 22 май  през 2016  г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Международния ден на биологичното разообразие 22 май  през 2015  г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Международния ден на биологичното разообразие 22 май  през 2014  г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Международния ден на биологичното разообразие 22 май  през 2013  г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Международния ден на биологичното разообразие 22 май  през 2012  г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Международния ден на биологичното разообразие 22 май  през 2011  г. можете да намерите тук 

Информация за отбелязването на Международния ден на биологичното разнообразие през 2010 г. можете да намерите тук.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Екипът на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе посвети част от публичните си прояви през месец май на проблемите и предизвикателствата при опазване на биологичното разнообразие. По този начин, инспекцията отдели подобаващо внимание на акцентите в работата на експертите по биологично разнообразие, на наличните ресурси, защитените обекти на контролираната територия и на най-честите проблеми при опазването на природното богатство.

 • На 3 май 2012 година - в информационния център се проведе открит урок, посветен на биологичното разнообразие с участието на възпитаници на СОУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ” – Русе, с ръководител г-жа Дария Великова.

 

 
  alt
altalt

22 април-Ден на Земята

22 април 2024 г. - Ден на Земята

Тема: „Планета срещу пластмаси“


Earh day 2024

 Ежегодно на 22 април хора от цял свят и от различни сфери на живота се обединяват в една обща кауза  по отношение на устойчивостта и климатичните действия, отбелязвайки Деня на Земята. Когато действията на милиони хора по целия свят се синхронизират, се създава приобщаващо и въздействащо движение, което е невъзможно да се игнорира.

Тази година Темата за Деня на Земята е:

„ПЛАНЕТА СРЕЩУ ПЛАСТМАСИ“!

Темата насочва вниманието към формирането на колективен ангажимент за справяне с кризата с пластмасите, чрез намаляване на производството на пластмаса с 60% до 2040 г. и изграждане на бъдеще без пластмаса, защото само рециклирането не е достатъчно.

За да се постигне целта за намаляване с 60% е необходимо:

1. Повишаване на обществената осведоменост относно вредата от пластмасата за човешкото здраве, а също така и за биоразнообразието. Може да се запознаете с доклада на EARTHDAY.ORG БЕБЕТА СРЕЩУ ПЛАСТМАСИ, за да научите повече за това как пластмасите, микропластмасите и техните добавки могат да навредят на децата.

2. Постепенно премахване на пластмасите за еднократна употреба до 2030 г. и залагане на тези ангажименти в Глобалния договор на ООН за пластмасата относно замърсяването с пластмаси през 2024 г.

3. Застъпничество за политики, насочени към борба с въздействието върху околната среда на бързата мода, която разчита на използването на синтетични материали, направени от пластмаси, като полиестер и найлон.

4. Призоваване за инвестиции в иновативни технологии, насочени към намиране на устойчиви алтернативи на пластмасите, тъй като пластмасите са направени от нефт и токсични химикали.

Всеки може да стане част от решението да се създаде бъдеще, в което планета процъфтява без бремето на пластмасите.

Какво може да направи всеки:

 1. Потърсете информация как „бързата мода“ насърчава свръх консумацията, еднократната употреба и вредата за околната среда, като същевременно увеличава социалната несправедливост чрез експлоататорски трудови практики и липса на регулаторен надзор. Може да се насочите към изграждането на устойчив, подбран и достъпен „капсулен“ (подбран) гардероб.
 2. Опитайте се да намалите употребата на пластмаса, като избягвате предмети за еднократна употреба.
 3. Променете гледната си точка към пластмасата като научите повече за вредното въздействие, което оказва върху здравето на хората и планетата и намерете устойчиви алтернативи за насърчаване на положителна промяна.

Идеи за събития по повод Деня на Земята 2024:

 • Организирайте обучение, за да образовате вашите връстници или ученици относно значението на екологичните действия;
 • Засадете градина с цветя, като използвате местни видове, за да подпомогнете популациите от пеперуди, пчели и други организми, които са от решаващо значение за биоразнообразието;
 • Създайте клуб за устойчивост в общността, където живеете, за една по-щастлива, по-здравословна и по-богата среда за Вас и Вашите съседи.

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА В УЧИЛИЩЕ

Образованието служи като крайъгълен камък на една процъфтяваща цивилизация, а класната стая е отлична среда за подхранване на ценности, оформящи интелигентни и отговорни граждани.

Учителите играят съществена роля при възпитанието на следващото поколение в уважение към природата. Денят на Земята предоставя отлична възможност за училищата да внушат екологични ценности на своите ученици.

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА У ДОМА

Един устойчив дом е по-щастлив, особено в контекста на тазгодишната тема „Планета срещу пластмаси“. Пластмасата се разпада на фрагменти, известни като микропластмаси, които представляват малки частици от пластмаса. Те се натрупват в домовете като домашен прах. Почти всички хора вдишват тези пластмасови частици, както и ги поглъщат, когато храната е опакована в пластмаса.

Опитайте се да намалите количеството пластмаси, които използвате в ежедневието си и  в дома си, тъй като това е важно за Вашето здраве и за здравето на планетата!

Има и други неща, които всеки може да направи, ако е собственик на жилище, за да  подпомогне околната среда:

Уплътняване на вратите и прозорците, за да се избегнат нежеланите въздушни течения, отстраняване на течове в домашната ВиК инсталация, инсталиране на душове с ниска струя и компостирането не са просто мерки за ефективност, но също допринасят за намаляване на загубата на енергия.

Подобрете Вашето зелено пространство или градина с местни видове и покажете своя ангажимент за по-устойчива жизнена среда.

ОТБЕЛЯЗВАНЕ ЗА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА ЗА РОДИТЕЛИ

Като родители, насърчаването на отговорност, внимание и успех в децата е споделен стремеж. Отбелязването на Деня на Земята като семейство е възможност да се изградят ценности на почит към природата в идентичността на  децата.

 • Проведете разговор с Вашите деца относно важността на воденето на природосъобразен начин на живот и идентифицирайте добри практики в тази насока, които Вашето семейство може да въведе в своето ежедневие. Работете заедно за изпълнение на практически действия, които да доведат до положителна промяна;
 • Присъединете се към местни почиствания или инициирайте такова във Вашия квартал за практическо семейно изживяване;
 • Засадете цветна градина с опрашители с децата си и създайте възхитителна и образователна дейност на открито, която изглежда красива и която ще поддържа най-трудолюбивите насекоми на планетата - пчелите.

Информация за отбелязване на Международния ден на Земята 22 април 2023 година можете да намерите тук   

Информация за отбелязване на Международния ден на Земята 22 април 2022 година можете да намерите тук   

През 2021 г. РИОСВ-Русе не е провеждала инициативи за отбелязване на Международния ден на Земята поради наложените противоепидемиологични мерки в страната. 

Информация за отбелязване на Международния ден на Земята 22 април 2020 година можете да намерите тук   

Информация за отбелязване на Международния ден на Земята 22 април 2019 година можете да намерите тук  

Информация за отбелязване на Международния ден на Земята 22 април 2018 година можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Международния ден на Земята 22 април 2017 година можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Международния ден на Земята 22 април 2016 година можете да намерите тук 

Информация за отбелязване на Международния ден на Земята 22 април 2015 година можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Международния ден на Земята 22 април 2014 година можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Международния ден на Земята 22 април 2013 година можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Международния ден на Земята 22 април 2012 година можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Международния ден на Земята  22 април  2011 година можете да намерите тук

Информация за отбелязването  на Международния ден на Земята 22 април 2010 година можете да намерите тук

16-22 септември-Европейска седмица на мобилността

 

ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА

16-22 СЕПТЕМВРИ 2020Г.

Община Силистра  участва в Европейската седмица на мобилността под мотото на 2020 г.“Избери как да се придвижиш“  на тема „Чиста мобилност за всички“ от 16 до 22 септември, като за кулминационен ден на серията от събития  бе   посочена датата  18 септември /петък/ 2020г. с разнообразни и модерни инсталации в защита  живота на пътя и  опазване на околната среда.

На 18 септември 2020 г. в час-пик /от 12.00ч.- 13.00ч./ децата от Ученическия парламент и талантливи деца  реализираха  модерен  флашмоб в централната градска част /на ул. „Симеон Велики“ пред аптека „Еврика“ на кръстовището/. Затворени за движение бяха участъци от  улиците: „Шар планина“, „Симеон Велики“,“Партений Павлович“,“Добруджа“ . В събитието   участваха над  50    деца- танцьори и деца- гайдари от  школа „Великов“ , танцова  група Зумба и  хип-хоп формацията „Ел форс“ . По време на  флашмоб инсталацията  на тротоарите и  пешеходните пътеки   бяха  раздавани  дипляни, за да се  популяризира седмицата на „Чиста мобилност за всички“. Неформална група- велосипедисти също  се включиха    в проявите на този ден, като в посочения час  от  кръстовището пред сградата на  Енерго –про  по ул.“Вапцаров“ тръгнаха  по новоизградените вело алеи, преминаха  по на ул. „Симеон Велики“ и стигнаха  до кръстовището пред ЦГП- аптека“ Еврика“.  

На събитието присъства д-р Юлиян Найденов- кмет на Община Силистра, зам.-кмет и директори на дирекции. Участниците в Европейската седмица на мобилността, получиха подаръци осигурени от  РИОСВ-Русе и Община Силистра. Финал на събитието беше сложен с  българско хоро. Национален координатор на кампанията Европейската седмица на мобилността под мотото на 2020г.“Избери как да се придвижиш“  на тема „Чиста мобилност за всички“ от 16 до 22 септември е МОСВ, а инициатор Европейската комисия.

 119743293 327763855170190 6202327701910659224 n  119725812 765777834202756 2919591697636200011 n Copy  119705228 327597215017879 3765400817723226688 n

Информация за кампанията Европейска седмица на мобилността 2015 г.  можете да изтеглите тук  

Информация за кампанията Европейска седмица на мобилността 2013 г.  можете да изтеглите тук

Информация за кампанията Европейска седмица на мобилността 2010 г.  можете да изтеглите тук

5 юни-Световен ден на околната среда

5 юни 2024 г. – Световен ден на околната среда

Тема: „Нашата земя. Нашето бъдеще. Ние сме #GenerationRestoration.”

5 June 2024Световният ден на околната среда се отбелязва ежегодно на 5 юни от 1974 г. насам. Тази година международната кампания се фокусира върху възстановяване качеството на земята, преодоляване на риска от опустиняване и изграждане на устойчивост под мотото „Нашата земя. Нашето бъдеще. Ние сме #GenerationRestoration.”

Навсякъде по света екосистемите са застрашени. Деградацията на земята застрашава човешките права на живот, здраве, храна, вода и здравословна околна среда. Увреждането на земята засяга 3,2 милиарда души, или 40 % от световното население, и то основно тези, които са най-малко подготвени да се справят: селските общности, дребните фермерски стопанства и бедните. До 2030 г. сушата, увреждането на земята и опустиняването може да принудят 135 милиона души да мигрират, тъй като климатичната криза се влошава. Деградацията на земята може да намали производителността на храни в световен мащаб с 12 %, което ще доведе до скок на цените на храните с до 30 % до 2040 г., предвиждат експерти от Програмата на ООН за околна среда (UNEP).

Традиционно инспекцията се включи като партньор на Международния ученически екологичен форум „Сребърна – 2024“, провел се за XXXIII път, в периода 31 май-1 юни в гр. Силистра и ПР „Сребърна“. В надпреварата се включиха 110 млади учени от 24 администативни области в страната, представяйки общо 29 екологични проекта. Международният ученически екологичен форум „Сребърна – 2024“ се организира от Центъра за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс, под патронажа на кмета на Община Силистра. Той се провежда в навечерието на Световния ден на околната среда 5 юни.

За поредна година РИОСВ - Русе отличи десет автори на литературни творби и рисунки,  участници в съпътстващите конкурси на тема: „Планетата Земя- безценен дар“. В конкурсната надпревара са се включили  120 литературни творби и 430 рисунки. Директорът на инспекцията Анелия Николова приветства домакините и участниците във Форума и връчи грамоти и предметни награди на част от фаворитите:

 • Литературни творби
 • Възрастова група - I - IV кл.

Специалната награда на РИОСВ-Русе - Дария Димитрова Димитрова – 1  клас, ОУ „Иван Вазов“ – гр.Силистра, за стихотворението „Сребърна магия“.

Специалната награда на РИОСВ- Русе - Мария Николаева Тасева – 2 клас, ЦПЛР-ОДК , ЛК „Касталия“– гр.Варна, за разказа „Да намериш пътя“.

Възрастова група - V - VІІ кл.

Специалната награда на РИОСВ- Русе - Аделина Петьо Стоянова   - 5 клас , ЦПЛР , ЛК „Касталия“– гр.Варна, за стихотворението „Морето“.

Специалната награда на РИОСВ- Русе - Дария Владиславова Главинкова – 5 клас, ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр.Плевен, за разказа „Послание от бъдещето“.

Възрастова група - VІІІ - ХІІ кл.

Специалната награда на РИОСВ- Русе - Магдалена Кръстева Кръстева – 11 клас,  ЕГ „Васил Карагьозов“ – гр.Ямбол, за стихотворението „Сребърното езеро“.

Специалната награда на РИОСВ- Русе - Ивелин Костадинов Иванов – 11 клас, ЕГ „Васил Карагьозов“ – гр.Ямбол, разказ „Блатното кокиче разказва“

 • Направление РИСУНКИ

Възрастова група - I - IV клас

Специалната награда на РИОСВ- Русе – Кристиан Здравков Митев – 8 год., СУ „Св. Климент Охридски“ - гр. Добрич

Възрастова група - V - VII клас

Специалната награда на РИОСВ- Русе- Мира Георгиева Михайлова -  7 клас, ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра

Възрастова група - VІІІ - ХII клас

Специалната награда на РИОСВ- Русе – Пламена Тодорова Колева – 16 год., ГПЧЕ „Ромен Ролан“, гр. Стара Загора

Направление ГРАФИКА

Специалната награда на РИОСВ- Русе – Дарина Михайлова – 10 год. ,Ателие „Приказен свят“, гр. София

Spetial risunka 2024 Mira Mihailova 3 Spetial risunka 2024 Darina Mihailova 1 2 Spetial risunka 2024 PlamenaKoleva 4
Iszlojba ODK 2024 5 Spetial risunka 2024 Kristian Mitev 2 Izlojba ODK 2024 6 1

Експерти на РИОСВ - Русе, представители на общината и ОП „Паркстрой - Русе“ почистиха на 5 юни терена от Музея на транспорта в Русе (ул. „Братя Обретенови“) до бул. „Придунавски“.  Събрани са 12 чувала, с вместимост 60 литра, с отпадъци от опаковки - пластмаса, хартия, метални кенчета, текстил и др. Събраните отпадъци са предадени на фирма, притежаваща съответното разрешително. Инициативата се проведе под мотото „Отпадъците са ресурс и той не трябва да се изхвърля“, посвещава се на Световния ден на околната среда 5 юни.

Отпадъците от опаковки са най-често срещаните замърсители в околната среда. Освен, че лишават градската инфраструктура и ландшафтните терени от естетика и комфорт на гражданите, те често остават неоползотворени. Разделното им събиране и последващото им  рециклиране има големи ползи за околната среда. Поддържането на чиста градска среда и разделно събиране на отпадъците от опаковки е само една малка стъпка, за която всеки от нас може да полага минимални усилия, не само в Деня на околната среда, а ежедневно.

DSC04792 DSC04767 1 DSC04790 1

 


Информация за отбелязване на Световния ден на околната среда 5 юни през 2023 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Световния ден на околната среда 5 юни през 2022 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Световния ден на околната среда 5 юни през 2021 г. можете да намерите тук

Поради наложените противоепидемични мерки през 2020 г. не са провеждани присъствени занятия с деца.
Информация за отбелязване на Световния ден на околната среда 5 юни през 2019 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Световния ден на околната среда 5 юни през 2018 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Световния ден на околната среда 5 юни през 2017 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Световния ден на околната среда 5 юни през 2016 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Световния ден на околната среда 5 юни през 2015 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Световния ден на околната среда 5 юни през 2014 г. можете да намерите тук 

Информация за отбелязване на Световния ден на околната среда 5 юни през 2013 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Световния ден на околната среда 5 юни през 2012 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Световния ден на околната среда 5 юни през 2011 г. можете да намерите тук

Информация за отбелязване на Световния ден на околната среда през 2010 година можете да намерите тук

Месечни справки за нивата на ФПЧ10

По месеци

Януари - февруари - март - април - 2024 г. 

Януари - февруари - март - април - май - юни - юли - август - септември - октомври  - ноември - декември - 2023 г. 

Януари - февруари - март - април - май - юни - юли - август - септември - октомври - ноември - декември - 2022 г. 

Януари - февруари - март април - май - юни юли - август - септември - октомври - ноември - декември - 2021 г. 

Януари - февруари - март - април - май  - юни - юлиавгуст - септември - октомври - ноември декември - 2020 г. 

Януари - февруари - март - април - май - юни - юли  - август - септември - октомври - ноември - декември - 2019 г. 

Януари - февруари - март - април - май - юни - юли - август - септември - октомври - ноемви - декември 2018 г. 

Януари - февруари - март - април - май - юни - юли август - септември - октомври - ноември - декември - 2017 г.

Януари - февруари  - март - април - май - юни - юли - август - септември  - октомври - ноември - декември 2016 г. 

януари - февруари - март - април - май - юни - юли - август - септември - октомври - ноември  - декември 2015 г. 

Доклади за състоянието на околната среда

По години

Доклад за състоянието на оклната среда за 2023 г. изтегли

Доклад за състоянието на оклната среда за 2022 г. изтегли

Доклад за състоянието на оклната среда за 2021 г. изтегли

Доклад за състоянието на оклната среда за 2020 г. изтегли

Доклад за състоянието на оклната среда за 2019 г. изтегли

Доклад за състоянието на оклната среда за 2018 г. /изтегли приложението

Доклад за състоянието на оклната среда за 2017 г. /изтегли приложението

Доклад за състоянието на оклната среда за 2016 г.изтегли приложението

Доклад за състоянието на оклната среда за 2015 г./ изтегли

Доклад за състоянието на оклната среда за 2014 г. изтегли

Доклад за състоянието на оклната среда за 2013 г. /изтегли

Доклад за състоянието на околната среда през 2012 г. изтегли

Доклад за състоянието на околната среда през 2011 г. изтегли

Доклад за състоянието на околната среда през 2010 г.

IMG_8678

І. ВЪВЕДЕНИЕ изтегли

ІІ. АНАЛИЗИ ПО КОМПОНЕНТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  изтегли

ІІІ. АНАЛИЗ ПО ФАКТОРИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ изтегли

IV. ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ изтегли

2010 година в снимки отвори

Брошура 1 - Брошура 2 - Брошура 3 - Брошура 4

 2009 - 2008 - 2007

Такси за достъп до информация

НАРЕДБА № Н-1 от 07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

Обн. - ДВ, бр. 22 от 18.03.2022 г.

Издадена от министъра на финансите

Член единствен. С тази наредба се определят нормативите за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация съгласно приложението.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.

Приложение към член единствен

Вид на носителя

Количество

Норматив за разход

1.

Хартия А4

1 лист

0,01 лв.

2.

Хартия А3

1 лист

0,02 лв.

3.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4

1 стр.

0,02 лв.

4.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3

1 стр.

0,04 лв.

5.

CD диск 700 MB

1 бр.

0,26 лв.

6.

DVD диск 4,7 MB

1 бр.

0,30 лв.

7.

DVD диск 8,5 MB

1 бр.

0,67 лв.

8.

USB флаш памет 4 GB

1 бр.

3,46 лв.

9.

USB флаш памет 8 GB

1 бр.

5,72 лв.

10.

USB флаш памет 16 GB

1 бр.

7,93 лв.

11.

USB флаш памет 32 GB

1 бр.

9,47 лв.

Министър: Асен Василев

Заявление за достъп до обществена информация

Бланка на "Заявление за достъп до информация" изтегли

Образец на протокол за приемане на устно заявление за достъп до информация изтегли

Платформа за достъп до обществена информация

Галерия