За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 349/11.02.2015 г.

  • 11 Февруари 2015 |

Писмо до възложителя с изх. №  349/11.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда и работилница за паметни плочи” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.15.476 по КК и КР на гр. Русе, община Русе

България в Юнеско

Галерия