За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 4117/26.11.2015 г.

  • 26 Ноември 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 4117/26.11.2015 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот с номер 029401 в землището на с. Алеково, община Алфатар

Галерия