За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 264/04.02.2016 г.

  • 04 Февруари 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 264/04.02.2016 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на два броя сушилни  за хлебопекарни дрожди в съществуваща сграда” с местоположение имот с номер 63427.8.310 в землището на гр. Русе, община Русе

Галерия