За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Информация за извършени проверки на оператори с издадени Комплексни разрешителни

Информация за извършени контролни проверки

Контролна проверка за спазване условията в КР № 532-НО-ИО-А1/2021 г. на "Грийнбърн" ЕООД, 24-25.04.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 490-НО-ИО-А1/2019 г. на "Емакс" ООД, 10-11.04.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 479-НО/2013 г. на "Пилко" ЕООД, 20-21.03.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 480-Н1/2020 г., на "Новал 1", гр. Разград, 09-10.03.2023 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 243-Н1/2013 г. на "Труд" АД, 27-28.2023 г. 


Контролна проверка за спазване условията в КР № 167-Н1-ИО-А1/2016 г. на Керос България" ЕАД, 03.-04.11.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 360-НО/2008 г., актуализирано с Решение № 360-НО-ИО-А1/2013 г., на "Мегахим" АД, 24-25.10.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 327-НО-ИО-А1/2018 г. на "Свинекомплекс Юделник", 18.10.2022 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 511-НО/2015 г., актуализирано с Решение № 511-НО-ИО-А1/2018 г. , на ЕТ "Рикота-4-Силвия Симеонова"- с. Голям Извор, 11.10.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 441-НО/2012 г., актуализирано с Решение 441-НО-ИО-А1/2018 г. на "Мемотрейд" ЕООД, 06.10.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 530-НО-ИО-АО/2018 г. на "Пилко" ЕООД, площадка с. Киченица, Община Разград, 04-05.10.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 311-НО/2008 г., на "Еконт 91" ООД, 26-27.09.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 583-НО/2022 г. , на "Б-контакт" ООД, гр. Бяла, 25-26.09.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 10-H1-И1-А11/2022 г. на "Биовет" АД - Клон Разград, 19-21.09.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 180-Н1-ИО-АО/2009 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница, 29-30.08.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105-Н2/2019 г. на "Линамар Лайт Металс" ЕООД, 12-15.09.2022 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 322-НО/2008 г., актуализирано с Решение 322-НО-ИО-А2/2018 г. на "Свинекомплекс Бръшлен" АД, с. Бръшлен, 30-31.08.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 471-Н1/2020 на "АДМ Разград" ЕАД, 22-25.08.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № НО/2008 г., актуализирано с Решение 251-НО-ИО-А1/2022 г., СД "Марвас-90-Френкеви и сие" ЕООД, с. Киченица, Община Разград, 18.08.2022 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 248-НО/2008 г. - Регионално депо за неопасни отпадъци Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян, 12.08.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 513-НО/2015 г. на "Депо за неопазни отпадъци-сгуроотвал на Топлофикация-Русе" АД, 02.08-04.08.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 46/2005 г., актуализирано с Решение  № 46-НО-ИО-А7/2021 г. на "Топлофикация Руусе" АД, ТЕЦ "Русе Изток", 18-21.07.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 537-НО/2016 г., актуализирано с Решение № 537-НО-ИО-А1/2022 г., "Екопродукт", с. Ветрен, Община Ситово, 12-13.07.2022 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 234-НО/2016 г. на "Екопродукт" ЕООД, с. Попина, Община Ситово, 12-13.07.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 478-НО-ИО-А2/2020 г. на "Оберьостерайхише Биодизел България+" ЕООД, 04-05.07.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 94-Н3/2022 г. на "Хан Аспарух" АД, 27-30.06.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 254-Н1-ИО-А2/2020 г. на "Астра Биоплант" ЕООД, 20-23.06.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 352-Н1/2018 г. на "Лубрика" ООД, 13-14.06.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 493-НО-ИО-А1/2021 г. на "Екотрейдметал" ЕООД, 07-08.06.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 592-НО/2021 г. на "Зо Зам" ЕООД, с. Йонково, 01.06-06.06.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 564-НО-ИО-А1/2022 г. на "Пилко" ЕООД, 17-19.05.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 532-НО-ИО-А1/2021 г. на "Грийнбърн" АД, гр. Разград, 10-11.05.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 318-НО/2008 г. на "Агротайм" ЕООД, 26-27.04.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 499-НО/2014 г. на Община Бяла, 20.04.2022 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 449-НО/2021 г., актуализирано с Решение № 449-НО-И1-А1/2018 г. на "Непал-10" ЕООД, 19.04.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 450-НО/2012 г. актуализирано с Решение № 450-НО-ИО-А1/2022 г. на "Ел Джи 15" ЕООД, 12-15.04.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 456-НО-ИО-АО/2013 г. на "Балканцинк" АД-площадка в гр. Русе-Индустриален парк, 05.-07.04.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 319-НО-ИО-А1/2022 г. ,на "Свинекомплекс Голямо Враново" АД, 28-31.03.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 181-H1/2010 г. на Регионално дело - Русе, 22.03.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 15/2014 г., актуализирано с Решение № 15-Н1/2019 г. на "Оргахим Резинс" АД, 21-23.02.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 526-НО-ИО-А1/2018 г. на "Биопродукт" ООД, 16-17.03.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 22/2006 г., актуализирано с Решение № 22-НО-И1-А2/2014 г. на "Русе Кемикълс" АД, 09-11.03.2022 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 458-АО/2013 г. на "Екогалваник" ЕООД, 15-17.02.2022 г. 


Контролна проверка за спазване условията в КР № 10-Н1-И1-А10/2021 г. на "Биовет"АД, 11-15.10.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 250-Н1/2017 г. на "Авис" ЕООД-гр. Завет, 07.10.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 471-Н1/2020 г. на "АДМ" ЕАД, 27.09.01.10.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 213-НО/2011 г., актуализирано с Решение № 213-Н1-А1/2018 г. на "Авис" ЕООД, гр. Завет, 20-24.09.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 583-НО/2020 г. на "Б-контакт" ООД, 13-17.09.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 254-Н1-ИО-А2/2020 на "Астра биоплант" ЕООД, 07-09.09.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 512-НО/2015 г., актуализирано с Решение № 512-НО-ИО-А1/2018 г. на "АА Фарма" ЕООД, 26-28.08.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 248-НО/2008 г. на Регионално депо - Разград, 02-06.08.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 499-НО/2014 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци, с оператор Община Бяла, 09-11.08.2021 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 557-НО/2017 г. на "Язошефи" ООД, 26-30.07.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 181-Н1-ИО-АО/2010 г. на Регионално депо - Русе, 19-23.07.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 180-Н1/2009 г., на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница, 14-17.07.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 532-НО-ИО-А4/2021 г. на "Грийнбърн" ЕООД, 05-08.07.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 478-НО-ИО-А2/2020 г. на "Оберьостерайхише Биодизел България" ЕООД, 28.06.-30.06.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 479-НО/2013 г., на "Пилко" ЕООД, гр. Разград, 14-15.06.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105-Н2/2019 г. на "Линамар Лайт Метълс Русе" ЕООД, 02-10.06.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 547 НО-ИО-А1/2018 г.  на "Денимал" ООД, на 17.05. и 09.06.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 546-НО-ИО-А1/2018 г. на "Нарсел" ООД, 21.05.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № И-15/2004 г., актуализирано с Решение 15-Н1/2019 г. на "Оргахим" Резинс" АД, 17-19. 05.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 352-Н1/2018 г. на "Лубрика" ООД, 21-23.04.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 551-НО-ИО-А1/2019 г. на "КО и БО Импорт-Експорт" ЕООД, 23.04.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 46/2005 г., актуализирано с Решение № 46-НО-ИО-Н6/2020 г. на "Топлофикация Русе" ЕАД, "ТЕЦ Изток", 25-27.05.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 490-НО-ИО-А1/2019 г. на "Емакс" ЕООД - гр. Силистра, 26.-28.04.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 480-Н1-ИО-АО/2021 г., на "Новал1" ЕООД, 15-16.04.2021 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 243-Н1/2013 г., 05-07.04.2021 г. 


Контролна проверка за спазване условията в КР № 577-НО-2019 на "Синерджи груп" ООД, 04.12.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 331-НО-2016 на "Пилнекс" с. Дянково, 01.12.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 535-НО-ИО-А2/2018 г. на "Еджи Ем" ЕООД, 23.10.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 311-НО/2008 г. на "Екон 91" ЕООД, на 28-30.09.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 167-Н1-ИО-А1/2016 г. на  "Керос България" АД, 16-17.10.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 254-Н1-ИО-А2/2020 г. на "Астра Биоплант" ЕООД, гр. Сливо поле, 12-14.10.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № Регионално депо за неопасни отпадъци - Бяла за общините Бяла, Борово, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака, 05-07.10.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 543-НО-ИО-А1/2016 г., на "Детелина -08" ЕООД, площадка Ветово, 25.09.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 327-НО-ИО-А1/2018 г. на "Свинекомплекс Юделник" ООД, площадка Голямо Враново, 11.09.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 471-Н1/2020 г. на "АДМ Разград" ЕАД, 01-04.09.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105-Н2/2019 г. на "Монтюпе" ЕООД, 10-18.09.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 181/Н1/2010 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, 03-04.08.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 180-Н1/2019 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница, 27-28.07.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 15/2004 г., актуализирано с Решение № 15-Н1/2019 г., на Оргахим Резинс" АД, 20-22.07.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 478/НО-ИО-А2/2020 г. на "Оберьостерайхише биодизел България" ЕООД, 13-14.07.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 288-Н1-ИО-А1/2018 г. на "Пилко" ЕООД - с. Киченица, 06.07.-10.07.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 10-Н1-И1-А9/2019 г., на "Биовет" Ад, клон Разград, 06-07.07.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 287-Н1-ИО-А1/2018 г. на "Пилко" ЕООД- с. Липник, 29.06.-03.07.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 526-НО-ИО-А1/2018 г. на "Биопродукт"ЕООД-площадка Тетово, 19.06.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 352- Н1/2018 г. , на "Лубрика" ООД, гр. Русе, 15-17.06.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 34-Н2-ИО-А1/2014 г., на "Хан Аспарух" АД, гр. Исперих, 08-10.06.2020 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 360-А1/2013 г. на "Мегахим" АД, 01-02.06.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 493-НО/2014 г. на "Електротрейдметал" ЕООД -Гр. Русе, площадка - Силистра, 26-27.05.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 532-НО-ИО-А1/2018 г. на "Грийнбърн" ЕООД гр. София, площадка -Разград, 18-19.05.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 293-Н1-И1-А1/2018 г. на "Градус-98" ЕООД-площадка Средна кула, 13-22.05.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 310-Н2-И1-А1/2018 г. на "Градус-98" АД-площадка Червена вода, 13-22.05.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 456-НО-ИО-АО/2013 г., на "Балканцинк" АД, 14-15.05.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 458-АО/2013 г., на "Екогалваник" ЕООД, 11-12.05. 2020 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 46/2005 г., актуализирано с Решение № 46-НО-ИО-А5/2018 г. на "Топлофикация-Русе" ЕАД, ТЕЦ "Русе Изток", 09-10.03.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 22/2006 г., актуализирано с Решение № 22-НО-И1-А2/2014 г. на "Русе Кемикалс" АД, 05-06.03.2020 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 513-НО-ИО-ИО-АО/2015 г. на Депо за неопасни отпадъци - Сгуроотвал" на "Топлофикация Русе" ЕАД, 17-21.02.2020 г. 


Контролна проверка за спазване условията в КР № 499-НО/2019 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци Бяла, Борово, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака, 14-15.10.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 478-НО/2013 г. на "Оберьостерайхише Биодизел България" ЕООД, 09-10.10.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105/Н2/2019 г. на "Монтюпе" ЕООД, 08-10.10.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 251/НО-ИО-АО/2008 г. на СД "Марвас-90 Френкеви и Сие", 07.10.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 180-H1/2009 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци - Силистра, 24-25.09.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 254-H1-ИО-А1/2017 г. на "Астра Биоплант" ЕООД, 17.09.-18.09.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 10 - Н1-И1-А8/2019 г., на "Биовет" АД, клон Разград, 30.09.-01.10.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 441-НО-ИО-АО/2012 г., актуализирано с Решение № 441-НО-ИО-АО/2018 г. , на "Мемотрейд" ЕООД, 12-16.08.2019 г. 

C46/2005 г., на "Топлофикация Русе" ЕАД, ТЕЦ "Русе-Изток", 22-24.07.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 181/Н1/2010 г., на Регионално депо за отпадъци-Русе, 08-09.07.2019 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 532-НО-А1/2018 г., на "Грийнбърн"ЕООД, 02-04.07.2019 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 318-НО-ИО-АО/2008 г., на "Агротайм" ООД, 27.06.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 15/2004 г., актуализирано със Заповед № КР15-НО-И1-А2/2016 г., на "Оргахим Резинс" АД, 24-26.06.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 471-НО/2013 г., на "Амилум България" ЕАД, 17-19.06.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 248-ИО-АО-НО/2008 г., на Регионално депо за неопасни отпадъци-Разград, 15-16.07.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 479-НО/2013 г., на "Пилко" ЕООД, 10-11.06.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 352-Н1/2018 г., на "Лубрика" ООД, 28-30.05.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 511-НО/2018 г., на "Рикота-4-Силвия Симеонова", 27.05.2018 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 490-НО/2014 г., на "Емакс" ООД, 20-21.05.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 442-НО-/2012 г., на "Карас" ООД, 10.05.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на КР № 243-Н1/2013 г. на "Труд" АД, 16-17.04.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 480-НО-ИО-АО/2013 г., на "Икомет" ЕООД, 14-15.04.2019 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 450-НО/2012 г., на "Ел Джи-15" ЕООД, 12.04.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на КР-449-НО-ИО-А1/2018 г., на "Непал-10" ЕООД, 29.03.2019 г. 

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на КР № 10-Н1-И1-А7/2019 г., "Биовет" АД-клон  Разград, 25-27.03.2019 г.

Контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на КР № 105-Н1-ИО-АО/2012 г. на "Монтюпе" ЕООД, 11-13.03.2019 г. 


Контролна проверка за спазване условията в КР № 577-Н0-И0-А0/2017 г., на "Язошефи" ЕООД, 08.11.2018 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 167-Н1-И0-А1/2016 г., на "Керос България" АД, 23-25.10.2018 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 311-НО/2018 г., на "Екон 91" ЕООД, 15-17.10.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 254/Н1/-ИО-А1/2017 г., на "Астра биоплант" ЕООД, 09-10.10.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 478-НО/2013 г., на "Оберьостерайхише Биодизел България" ЕООД, 01-02.10.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 10-Н1-И1-Н5/2018 г., на "Биовет" АД-клон Разград, 20-26.09.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 327-НО-ИО-А1/2018 г., на "Свинекомплекс Юделник" ООД, 19.09.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 180-Н1/2009 г. на Регионално депо - Силистра за неопасни отпадъци, 30.07.-01.08.2018 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 319-НО-ИО-НО/2008 г., на "Свинекомплекс Голямо Враново Инвест" АД, 25.07.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 530-НО-ИО-АО/2018 г., на "Пилко" ЕООД, с. Киченица, 20.07.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 181-Н1/2010 г., на Регионално депо - Русе за неопасни, инертни и опасни отпадъци, 16-17.07.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 213-Н1-ИО-АО/2011 г., на "Авис" ЕООД, 13.07.2018 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 471-НО/2013 г. на "Амилум България" ЕАД гр. Разград, 09-11.07.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 456-НО-ИО-АО/2013 г., на "Балканцинк" АД, площадка в гр. Русе, Индустриален парк, 02-03.07.2018 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 46-НО-ИО-А4/2015 г. на "Топлофикация - Русе" ЕАД, ТЕЦ-Русе-Изток, 25-27.06.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 248-НО-ИО-АО/2008 г. на Регионално депо - Разград за неопасни отпадъци, 11-15.06.2018 г.    

Контролна проверка за спазване условията в КР № 15/2004 г., актуализирано с Решение № 15-НО-И1-А2/2016 г. на "Оргахим Резинс" АД, 18-19.06.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 250-Н1-ИО-АО/2017 г. на "Авис" ЕООД, 04.06.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 458-АО/2013 г. на "Екогалваник" ЕООД, 28-29.05.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 94-Н2-ИО-А1/2014 г. на "Хан Аспарух" АД, 21-22.05.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 22/2006 г. на "Лубрика" ООД, 15-17.05.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105-Н1/2012 г. на "Монтюпе" ЕООД, 08-11.05.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 360-А1/2013 г. на "Мегахим" АД, 02-03.05.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 493-НО/2014 г. на "Екотрейд метал", 23-24.04.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 22/2016 г. на "Русе Кемикалс" АД, 16-17.04.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 243-Н1/2013 г. на "Труд" АД, 10-11.04.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 512-НО-О-АО/2015 г. на "АА Фарма" ЕООД, 27.03.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 547-НО-ИО-АО/2017 г. на "Денимал" ООД, 26.03.2018

Контролна проверка за спазване условията в КР № 551-НО-ИО-АО/2017 г. на "Ко и Бо Импорт Експорт" ЕООД, 19.03.2018 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 546-НО-ИО-АО/2017 г. на "Нарсел" ЕООД, 07.03.2018 г. 

C480-НО/2013 г. на "Икомет" ЕООД, 02-03.04.2018 г.  


Контролна проверка за спазване условията в КР № 343-НО/2018 г. на "Полисан" АД - гр. Русе, 10-12.10.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 535-НО-ИО-А1/2017 г. на "Еджи Ем" ЕООД, 13-14.09.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 471-НО/2013 г. на "Амилум България" ЕАД, гр. Разград, 10-11.07.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 254-Н1/2012 г. на "Астра биоплант" ЕООД гр. Сливо поле, 04-07.09.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 478-НО/2013 г. на "Оберьостерайхише Биодизел България" ЕООД, 29-31.08.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 10-Н1/2011 г. на "Биовет" АД-клон Разград, 15-18.08.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 180-Н1/2009 г. на Регионално депо - Силистра, 09-11.08.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 352-НО/2008 г., на "Лубрика" ООД, 01-04.08.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105-Н1/2012 г. на "Монтюпе" ЕООД, 24-27.07.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 479-НО/2013 г. на "Пилко" ЕООД - гр. Разград, 03-05.07.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 532-HO/2016 г. на "Грийнбърн" ЕООД, 16-21.08.2017 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 46/2005 г. на "Топлофикация Русе" ЕАД, 19-21.07.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 15/2014 г., на "Оргахим резинс" АД, 04.07.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 490-НО/2014 г. на "Емакс", 28-29.06.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 531-НО/2016 г. на "Пилнекс" ЕООД, с. Дянково, 13-14.06.2017 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 248-НО/2008 г. на Регионално депо-Разград,  06-07.06.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 288-Н1/2013 г. на "Пилко" ЕООД, площадка с. Киченица, 30.05-01.06.2017 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 287-Н1/2013 г. на "Пилко" ЕООД, площадка с. Липник, 30.05-01.06.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 181-Н1/2010 г. на Регионално депо - Русе, 25-29.07.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 526-НО-ИО-АО/2016 г. на "Биопродукт" ООД, 17-18.05.2017 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 537-НО-ИО-НО/2016 г. на "Екопродукт" ЕООД, с. Попина 04-05.05.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 534-НО-ИО-НО/2016 г. на "Екопродукт" ЕООД, с. Ветрен,  04-05.05.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 293-Н1/2017 г. на "Бисер олива - 98" в кв. "Средна кула, 26-27.04.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 310-Н2/2014 г. на "Бисер олива - 98" АД, с. Червена вода, 26-27.04.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 543-НО/2016 г. на "Детелина" ЕООД, 18-20.04.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 318-НО-ИОАО/2008 г., на "Агротайм" ООД, 10-11.04.2017 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 322-НО-ИО-А1/2012 г. на "Свинекомплекс Бръшлен" АД, 22-24.03.2017 г. 


 Контролна проверка за спазване условията в КР № 343-НО/2008 г., на "Полисан" АД, 30.11-02.12.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 15/2004 г., на "Оргахим резинс" АД, 28-29.11.2016 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 446-НО/2012 г. на "СЕТ" АД, 17.11.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 458-НО/2013 г. на "Екогалваник" ЕООД, 08-09.11.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 478-НО/2013 г. на "Оберьостерайхише Биодизел България" ЕООД,, 26.10.-01.11.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 94-Н2/2011 г. на "Хан Аспарух" Ад гр. Русе, площадка в гр. Исперих, 18-24.10.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 46/2005 г. на "Топлофикация Русе" ЕАД, 10-14.10.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в  КР №  360-НО/2008 г. ,на "Мегахим" АД, 19-21.09.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 10-Н1/2001 г. на "Биовет" АД гр. Разград, 14-16.09.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в  КР № 180-Н1/2009 г., на Регионално депо - Силистра, 07-08.09.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в  КР № 456-НО-ИО-АО/2013 г. "Балканцинк" АД, 30.31.08.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в  КР № 254-НИ/2012 г. на "Астра Биоплант" ЕООД, 22-24.08.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в KR № 480-НО/2013 г., на "Икомед" ЕООД, 09-10.08.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в  КР № 471-KF/2013 г. на "Амилум България" ЕАД, гр. Разград,  04-05.08.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в  КР № 352-НО/2008 г. на "Лубрика" ООД, 25-29.07.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в KR № 441-НО-ИО-АО/2012 г., "Мемотрейд" ЕООД, 28-29.07.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 311-Н1/2008 г. на "Екон - 91" ООД гр. Русе, 14-15.07.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105-Н1/2012 г. на "Монтюпе" ЕООд гр. Русе, 27.06.-01.07.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в  КР №493-НО/2014 г., на "Електротрейдметал" ЕООД гр- Русе,  площадка гр. Силистра 23-24.06.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 167-Н1/2016 г. на "Керос България" ЕАД, 13-15.06.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в  КР № 79-НО-ИО-АО/2013 г. на "Пилко" ЕООД, 07-08.06.2016 г.

Контролна проверка за спазване условията в  КР № 442-НО/2012 г., на "Карас" ООД, площадка град Глоджево, Община Ветово 31.05-01.06.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 511-НО/2015 г. на ЕТ "Рикота 4-Силвия Симеонова", с. Голям Извор, община Самуил, 26-27.04.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 248/НО/2008  г.  на Регионално депо - Разград, 27.05.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 243/Н1/2013 г.  на "Труд" АД, гр. Русе, 17.05.2016 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 181/Н1/2010 г.  на Регионално депо - Русе, 13.05.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 449/НО/2012 г.  на "Непал 10" ЕООД, гр. Варна, площадка с. Щръклево, 22.04.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 448/НО/2012 г.  на "Метал" ЕООД, гр. Лозница, 19.04.2016 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 450/НО/2012 г.  на "Ел Джи - 15" ЕООД  07-08.04.2016 г.  


Контролна проверка за спазване условията в КР № 478 НО/2013 г. на "Оберьостерайхише Биодизел България" ЕООД, 16-18.11.2015 г. 

Контролна проверка за спазване  на условията в КР №456/2013 г. на "Балканцинк" АД, гр. Русе 02-03.12.2015 г. 

Контролна проверка за спазване на екологичното законодателство на „Оргахим Резинс” АД - гр. Русе, 20.11.2015 г.

Контролна проверка за спазване изискванията на КР № 458-А0/2013 г. на „Екогалваник”ЕООД- гр.Русе, 11-12.11.2015 г.   

Контролна проверка за спазване условията в КР № 251-Н0/2008 г. на СД „Марвас-90-Френкеви и Сие ”- гр. Пловдив, с. Киченица, Област Разград, 05.-06.11.2015 г. 

 Контролна проверка за спазване условията в КР № 10-Н1/2011 г. на „Биовет”АД - клон Разград, 29-30.10.2015 г.

Контролна проверка за спразване условията в Комплексно разрешително № 315-Н0/2008 г. на „Свинекомплекс Николово” АД – с. Николово, 21-22.10.2015 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР  № 352-А1/ 2012 г. на „Лубрика” ООД – гр. Русе, 17-19.09.2015 г. 

Контролна проверка за спазване изискванията на КР № 480–Н0/2013 г. на „Икомет”ЕООД - гр. Разград, 01.10.2015 г.- 02.10.2015 г.

Контролна проверка за изпълнение на предписанията, дадени при тази за изпълнение на условията в КР № 105/2012 г. на „Монтюпе” ЕООД - гр. Русе, 01.09.-16.09.2015 г. 

 Контролна проверка за спазване условията в КР №181-Н1-И0-А0/20.04.2010 г. на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан,  31.08.01.09.2015 г. 

Кантролна проверка за спазване условията в КР № 479 – Н0/2013 г. на „Пилко” ЕООД, гр. Разград, площадка – ПТИЦЕКЛАНИЦА, 19.08.-20.08.2015 г.

Контролна проверка за спазване изискванията на КР  № 471–Н0/2013 г. на „Амилум България”ЕАД - гр.Разград, 25.08.2015 г.-26.08.2015 г.

Контролна проверка по спазване условията в КР № (КР) № 243-Н1/ 2009 г. на „ТРУД” АД, 04 – 05.08.2015 г.

 Контролна проверка за спазване изискванията на КР № 319-Н0/2008 г. на „Свинекомплекс Голямо Враново-Инвест”АД- с.Голямо Враново, 03-04.08.2015 г.  

 Контролна проверка за спазване условиятав КР № 311-Н0/2008 г. на „Екон 91” ООД, 23-24.07.2015 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 94-Н2/2014 г., на „Хан Аспарух” АД -гр. Исперих, 22-23.07.2015 г. 

Контролна проверка за спазване условията на КР № 493-НО-АО/2014 г. на "Екотрейд метал" ЕООД, 14-15.07.2015 г. 

Контролна проверка по спазване условията в Комплексно разрешително № 254-Н1/ 2012 г.  на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле,10-14.07.2015 г.

Контролна проверка по спазване условията в КР № (КР) № 46/ 2005 г. на „Топлофикация - Русе” ЕАД, ТЕЦ „Русе Изток”, 01 – 02.07.2015 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 105/2012 г. на „Монтюпе” ЕООД - гр. Русе, 25.06. до 30.06.2015 г.

Контролна проверка за спазване изискванията на КР № 22/2006г. на „Русе Кемикълс” АД - гр.Русе, 22-23.06.2015 г.   

Контролна проверка за спазване усломията в КР № 248 - Н0/2008 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил, Цар Калоян”, 11-12.06.2015 г.

Контролна проверка за спазване изискванията на КР  № 448 – Н0/2012 г. на „МЕТАЛ”Е ООД гр. Лозница, 09.06.2015 г. 

Контролна проверка по спазване условията в КР № (КР) № 446-Н0/ 2012 г. на „СЕТ” АД, 02 – 03.06.2015 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР  № 180-Н1-И0-А0/2009 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница”, 11 май 2015 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 327 - Н0/2008 г., на „Свинекомплекс Юделник” ООД – село Юделник, 27-28 април 2015 г. 

Контролна проверка за спазване условията на (КР) № 213 - Н1/2011 г. на  „Авис” ЕООД гр. Завет, 23-24 април 2015 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 280 - Н0/2008 г. на „Депо за неопасни отпадъци–сгуроотвал”, на  „Топлофикация Русе” ЕАД, 06.04.2015 г. 


Контролна проверка по спазване условията в КР № (КР) № 22/2006 г. на „Русе Кемикълс” АД,  09-10.12.2014 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 456 – Н0 – А0/2013 г.на  „Балканцинк” АД – гр. Русе, 25-26.11.2014 г. 

Контролна провр-ека за спазване условията в КР 493-Н0-И0-А0/2014 г., на „Екотрейдметал” ЕООД - гр. Русе, 18-20.11.2014 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 490-Н0/2014 г. на „Емакс” ООД – гр. Силистра, 12-14.11.2014 г.

Контролна проверка за спазване условията на КР № 167-Н0/2007г. на „Керос България” ЕАД, 4-5.11.2014 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 343 – Н0/2008 г., издадено на „Полисан” АД-гр. Русе, 28-29.10.2014 г.

Контролна проверка  за спазване условията в КР № 10-Н1-А2/2014 г., издадено на „Биовет” АД, клон Разград, 21-23.10.2014 г. 

Контролна проверка по спазване условията в КР № 15/2004 г. на  „Оргахим Резинс” АД-гр.Русе, 20-21.10.2014 г. 

Контролна проверка за спазване условията на КР№ 105-Н1-И0-А0/2012 г. на „Монтюпе” ЕООД, гр. Русе, 14-16.10.2014 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 311-Н0/2008 г. на „Екон -91” ООД, гр. Русе, 08-09.10.2014 г. 

Контролна проверка за спазване условията вКР № 94-Н2/2011 г. на „Хан Аспарух” АД, гр.Исперих, 01-03.10.2014 г. 

Контролна проверка по спазване условията в КР № (КР) № 471-Н0/ 2013 г. на „Амилум България” ЕАД,  17 – 19.09.2014 г.

Контролна проверка за спазване изискванията на КР  № 352 – Н0 – А2/2013 г. на „Лубрика” ООД гр. Русе, 29.08.2014 г. 

Контролна проверка за спазване условията в Комплексно разрешително № 248-Н0/2008 г. на на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил, Цар Калоян”, с оператор Община Разград, 26-27.08.2014 г. 

Контролна проверка по спазване условията в Комплексно разрешително № 254-Н1/ 2012 год. на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле, 19 – 21.08.2014 г.

Контролна проверка за спазване на условията в КР № 293-Н0/2008 г. на „Бисер Олива - 98” АД – площадка в  кв. Средна кула, м. „Чифлика”, гр. Русе , област Русе, 14-15 май 2014 г.

 Контролна проверка за спазване на условията в КР № 310-Н1-ИО-АО/2011 г. на „Бисер Олива - 98” АД – площадка с. Червена вода, област Русе, 14-15 май 2014 г.

Контролна проверка по спазване условията в КР № (КР) № 446-Н0/ 2012 г. на „СЕТ” АД, 11 – 13.08.2014 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 458 А0/2013 г. на „Екогалваник” ЕООД, 23.07.2014 г. 

Контролна проверка по спазване условията в КР № (КР) № 243-Н1/ 2009 г. на „ТРУД” АД, 16 – 18.07.2014 г.

Контролна проверка по спазване условията в КР  № 46/ 2005 г. на „Топлофикация - Русе” ЕАД, ТЕЦ „Русе Изток”, 09 – 10.07.2014 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 480-НО/2013 г. „ИКОМЕТ” ЕООД - гр.Разград, 26-27.06.2014 г. 

Контролна проверка за спазване условията в КР № 318-Н0/2008г.на „Агротайм” ООД, 20.06.2014 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР №181-Н1-Ио-Ао/20.04.2010 г. на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, 11-13.06.2014 г. 

Контролна проверка за изпълнение на условията в КР № 479–Н0/2013 г. на „Пилко” ЕООД, гр. Разград, площадка, гр. Разград – ПТИЦЕКЛАНИЦА, 3-4.06.2014 г. 

Контролна проверка за спазване  условията от КР № 287-Н1/2013 г. на „Пилко” ЕООД, гр. Разград с производствена площадка в с. Липник, 3-4.06.2014 г.

Контролна проверка за спазване  условията в КР № 288-Н1/2013 г. на „Пилко” ЕООД, гр. Разград с производствена площадка в с. Киченица, 03-04.06.2014 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР КР № 478–Н0/2013 г. на „Оберьостерайхише Биодизел България” ЕООД-гр.Русе, 28.05 – 30.05.2014 г.

Контролна проверка за спазване на условията в КР № 180-Н1-ИО-АО/2009 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница”, 23.05.2014 г.  

Контролна проверка за спазване условията в КР № 293-Н0/2008 г. на „Бисер Олива - 98” АД - площадка с. Червена вода, 14-15.05.2014 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 310-Н1-ИО-АО/2011 г. на „Бисер Олива - 98” АД - площадка кв. "Средна кула", 14-15.05.2014 г. 

Контролна проверка за спазване условията на КР № 322-Н0-ИО-А1/2012 г. на „Свинекомплекс Бръшлен” АД, 07.05-10.05.2014 г.

Контролна проверка за спазване условията в КР № 448-НО/2012 г. на „Метал” ЕООД-гр. Разград, 30.04.2014 г. 

Галерия