За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 
Uncategorized

Uncategorized (20)

Не са открити генетични модификации в изследваните обработваеми земи на територията на РИОСВ-Русе

Не са открити генетични модификации в почвените проби, земеделските култури и следжътвените остатъци от обработваеми земи, попадащи в границите на ЗЗ „Ломовете” и ЗЗ „Калимок-Бръшлен”, включени в Националната екологична мрежа НАТУРА 2000.

Това показват данните на Изпълнителната агенция по околната среда и водите (ИАОС) от извършените през 2010 година качествени анализи за определяне наличието на генетично изменена ДНК в 48 проби - 37 от растителен материал (царевица и рапица) и 11 от обработваема почва за територията на цялата страна.

Пробонабирането на територията на РИОСВ-Русе е извършено през октомври м.г., в присъствието на експерт на инспекцията и представители на специализираната лаборатория към ИАОС. То е част от изследване в национален план, за спазване на изискванията на Закона за генетично модифицираните организми (ЗГМО, ДВ, бр. 27/2005 г.) за 30 км отстояние за отглеждане на ГМО култури от границите на защитените зони.

Изследваните терени на територията на РИОСВ-Русе са част от големи обработваеми масиви. От предварително определени точки, в границите на ЗЗ „Калимок-Бръшлен” са взети проби от царевична култура-листа и кочани, а от терени, попадащи в ЗЗ „Ломовете”-почва и растителни остатъци от рапица.

Резултатите ще бъдат предоставени на собствениците и арендаторите на обработваемите терени.

Първата в България лаборатория за контрол на ГМО в околната среда към Изпълнителната агенция по околната среда и водите е открита през февруари 2010 г. Тя е оборудвана  с четири автоматизирани системи - за пробоподготовка, апарат за класически PCR анализ, апарат за количествен PCR анализ в реално време и система за генетичен анализ. Разполага с три отделни работни помещения. Екипът се състои от специалисти, доктори на науките, по молекулярна биология и молекулярна генетика. Приложените методи за изпитване са успешно защитени пред одиторски екип на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" при проведен първоначален надзор за акредитация.

Продължава...

На 22 април отбелязваме Деня на Земята

EDN_BAG_Marquee1Повече от 40 години на 22 април правителства, компании, неправителствени организации и милиони хора по целия свят се обединяват с обща отговорност за запазването на планетата. Тази година темата на Световния ден на Земята е Милиард действия в зелено”.

Целта е да се регистрират един милиард действия за опазване на природата преди провеждането на Световната среща за Земята в Рио де Жанейро през 2012 година. Сайтът на кампанията (http://www.earthday.org/earth-day-2011) отчита въздействието върху околната среда, което може да се постигне, когато милиони хора, корпорации и организации поемат ангажименти, за да подобрят околната си среда.

 

РИОСВ-Русе ще отбележи Деня на Земята с тържество  в ЦДГ „Чучулига” на 19 април.

Инициативата ще премине под мотото на международната кампания и се организира от РИОСВ-Русе, ръководството на детското заведение  и Регионална здравна инспекция –Русе.

Възпитаниците на IV-та подготвителна група „Многознайко” ще представят спектакъл с екологична насоченост, възпитаващ правилно поведение в природата, предотвратяване на замърсяването й и разделно събиране на отпадъците. В детското заведение ще бъде подредена изложба.

Като продължение на инициативата „Зелена вълна” от 2010 година и по повод Международната година на горите в двора на градината ще бъдат засадени храсти, осигурени от РИОСВ-Русе. На учителите от детското заведение ще бъдат предоставени образователни материали, свързани с разделното събиране на отпадъците.

РИОСВ-Русе подкрепи конкурса „Мисли в зелено”, организиран от ПГДВА „Й. Вондрак” по повод Деня на Земята 22 април.

Освен образователно-информационни материали, които ще бъдат предоставени на организаторите, директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова ще отличи със специална награда една творба, която е оригинална, приложима в ежедневието и отговаря най-точно на характера на конкурса.

 

Продължава...

Изходящ № 690/01.03.2011 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 690/01.03.2011 г. „Преустройство на съществуваща комбинирана сграда в административно-битови помещения" не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: СД "Марвас - 90 - Френкеви и  С-ие"
Продължава...

Контакти

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

Работно време от 9:00 - 17:30 часа. (Почивни дни - събота и неделя)

Пощенски адрес:
гр. Русе 7000, „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26
Централа: +359 82 820 772; +359 82 820 774

(от 9.00 до 17.30 часа всеки работен ден)
Факс: +359 82 820 779 
Център за административно обслужване:
+359 82 820 774; +359 82 820 772 (вътрешен 229) 

Центърът за административно обслужване е с работно време от  9:00  до  17:30 часа, без прекъсване.  (Почивни дни - събота и неделя) 

Работно време на инспекцията: от 8:45  до 17:30 часа, с регламентирана почивка от 12.00 до 12.45 ч. (Почивни дни - събота и неделя)

Информационен център:
+359 82 820 774; +359 82 820 772 (вътрешен 311)
"Зелен" телефон: 082/ 809-281 (денонощно)

Елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Интернет страница: riosv-ruse.org

Интернет страница на ПР "Сребърна": srebarnalake.com

  map_riosv

 Допълнителни контакти

Длъжност Име, фамилия

Телефони
Директен/(вътрешен)

e-mail

Директор на РИОСВ-Русе 

Анелия Малчева-Николова

 082/ 820 771

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Старши юрисконсулт -    
 Директор на дирекция „Административни, финансови и правни дейности" (АФПД) Светла Димитрова  082/ 820 772, 774 – (405) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Главен експерт
„Връзки с обществеността”

 

Рени Петрова

 

 

082/ 820 772, 774 – (311)

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Главен експерт -

Системен администратор

инж. Ралица Тонева

082/ 820 772, 774 – (309)

082/ 822 903 – директен

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Младши експерт в Дирекция "АФПД"

Катя Янкова 082/ 820 772, 774 – (229) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Директор на дирекция "Контрол на околната среда" Светлана Иванова   082/ 820 778 - директен
082/ 820 772, 774 – (313)
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Началник на отдел "Въздух, вредни физични фактори и води"  инж. Христо Милков  082/ 820 772, 774 –  (307) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Началник на отдел "КПКЗ и ОХВ" инж. Василена Панкова 082/ 820 772, 774 –  (307) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Началник на отдел "Управление на отпадъците и опазване на почвите" инж. Нели Атанасова  082/ 820 772, 774 –  (230) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Главен  експерт в отдел "Управление на отпадъците и опазване на почвите"

инж. Десислава Куцарова  082/ 820 772,  774 –  (501) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Главен експерт в отдел "Управление на отпадъците и опазване на почвите" Хафизе Вейсал  082/ 820 772, 774 –  (302) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Старши  експерт в отдел "Управление на отпадъците и опазване на почвите" Теодора Цакова 

082/ 820 772, 774

(308)

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Директор на дирекция „Превантивна дейност”  -  082/820 772, 774  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Началник отдел "ОВОС, ЕО, специализирани регистри, Биологично разнообразие, Защитени територии и зони"

(ОВОС, ЕО, СР,  БР, ЗТЗ)

 Радостина Туркова    082/820 772, 774 (305) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
Началник отдел "Управление на НАТУРА 2000" Венелин Скарлатов

 082/820 772, 774 (231)

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Главен експерт в

ПР "Сребърна"

Момчил Петров

 0851/ 55 30

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Поддържан резерват „Сребърна” 

Административна сграда,
с. Сребърна 

086/ 772530

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

При проблеми със сайта пишете на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Галерия