За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитени зони за птиците

Информация за защитени зони за птиците може да намерите тук

Заповеди за промяна в забраните на дейностите, определени в издадените заповеди за обявяване на защитените зони за опазване на дивите птици:

България в Юнеско

Галерия