За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

РИОСВ-Русе е информирана за ранената сърна

SurnaИнспекцията е информирана за случая със сърната, настанена в приюта за безстопанствени животни но няма компетенции, тъй като видът не е защитен от  Закона за биологичното разнообразие.

Сърната (Capreolus capreolus) е ловен обект и е включен в приложенията на Закона за лова, и опазване на дивеча. Задължения към ловните обекти имат Регионалните управления по горите, лесничействата и ловните стопанства.

Оценете
(0 гласа)

България в Юнеско

Галерия