За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съставен е акт на оператор с комплексно разрешително в Силистра

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на „Емакс“ ООД - Силистра за неизпълнение на условие в комплексното разрешително (КР), установено при проверка.

Операторът  експлоатира инсталация за физико-химично третиране на отпадъчни нефтопродукти в града. Отпадъчните води (ОВ) на дружеството се заустват в градската канализационна система в две точки. Съгласно сключения договор с „ВиК“ ООД - Силистра и условие в КР той следва да зауства само в една точка, фигурираща в документите. Същото нарушение е установено при проверка по сигнал и миналата година. Тогава на фирмата „Емакс“ ООД е дадена възможност да регламентира втората точка за заустване на ОВ или избере друга-алтернативна, съответстваща на изискванията в КР. Дружеството не е предприело необходимите действия, за което е било санкционирано с наказателно постановление, потвърдено от Административен съд - Силистра.

Към настоящия момент „ВиК“ оператора отказва регламентиране на въпросната втора точка, тъй като тя се намира в друг имот, с чиито собственици „Емакс“ ООД води съдебни дела. Актуализиране на действащото КР може да се предприеме чак след подновяване на договора с „ВиК“ ООД – Силистра.

Оценете
(0 гласа)

България в Юнеско

Галерия