За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Пломбирана е ревизионна шахта от площадката на „Оргахим“ АД

Експерти на РИОСВ-Русе пломбираха ревизионна шахта на канализационно отклонение, което свързва площадката на „Оргахим“ АД с канализационната мрежа на град Русе, по бул. „Трети март“, в Западна промишлена зона.

Канализационното отклонение е въведено в експлоатация в края на юни тази година. Към настоящия момент то няма връзка с площадковата канализация на промишления обект. Изградено е по време на ремонтните дейности по бул. „Трети март“. Поставянето на пломбата е превантивна мярка за недопускане на нерегламентирано заустване на отпадъчни води в канализационната мрежа, респективно в река Русенски Лом.

Мярката ще остане в сила до момента, в който това отклонение се свърже с площадковата канализация на  предприятието.

На оператора „Оргахим“ АД са дадени две предписания - да не допуска отвеждане на отпадъчни води чрез отклонението и да информира екоинспекцията за нарушаване целостта на поставената пломба.

Оценете
(0 гласа)

България в Юнеско

Галерия