За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Приключиха измерванията за качество на въздуха с мобилната станция в Източна промишлена зона на Русе

Мобилната станция (МАС) на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) в Русе приключи измервания за сезон - есен в Източна промишлена зона (ИПЗ). Станцията беше разположена в района на „Топлофикация-Русе“ ЕАД и извърши непрекъснати измервания на качеството на атмосферния въздух (КАВ) от 22 септември до 4 октомври тази година.

Не са установени превишения на пределнодопустимите концентрации на основните атмосферни замърсители – серни оксиди, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и фини прахови частици 10 микрона, както и тези на органичните замърсители-бензен, тулоен и ксилен. Това сочат данните от предоставените протоколи  на Регионална лаборатория – Русе към ИАОС.

МАС по план в Русе ще извърши последното за годината измерване в рамките на 13 денонощия в края на календарната година.

Оценете
(0 гласа)

България в Юнеско

Галерия