За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Новият директор на РИОСВ-Русе е инж. Цонка Христова

Инж. Цонка Христова е новият директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе, считано от днес. Тя е назначена със заповед на министъра на околната среда и водите от 19 януари т.г. и ще изпълнява длъжността до провеждането на конкурс за директор. 

Инж. Христова е представена днес пред експертния състав на екоинспекцията чрез видео-конферентна връзка от заместник-министъра на околната среда Тома Белев.

Цонка Христова е завършила Лесотехническия  университет със специалност „Опазване и обогатяване на околната среда“. Има и специалност „Одит на публичния сектор“, придобита в Стопанска академия „Д.А. Ценов“.

Започва трудовия си стаж в инспекцията по околна среда през 1989 г.  Инж. Христова преминава в служебната йерархия на Дирекция природен парк (ДПП) „Русенски Лом“, на която е дългогодишен директор. Има богат опит като ръководител на екологични проекти и работа с неправителствени организации.

Оценете
(7 гласа)

България в Юнеско

Галерия