За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1939/10.05.20222 г.

  • 10 Май 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-1939/10.05.20222 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПРЗ за ПИ с идентификатор 63427.6.331 по КККР на гр. Русе"

Галерия