За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Извършени са съвместни проверки по сигналите за цветни води в река Русенски Лом

Експерти на РИОСВ - Русе извършиха съвместни проверки с представители на „ВиК“ ООД - Русе на потенциални източници на цветни отпадъчни води на територията на Западна промишлена зона.

След подаден сигнал за наличие на сини води в река Русенски Лом, вчера бяха извършени проверки на дружествата „Оргахим“ АД и „Унипак-В“ ЕООД.  

На територията на „Унипак-В“ ЕООД са проверени шахти от площадковата канализация, при което е установено, че дружеството е допуснало заустване на оцветени производствени отпадъчни води в градски канализационен колектор „Трети март“. С това дружеството е нарушило задължителното предписание, дадено при предишна проверка, да не изпуска непречистени отпадъчни води и/или отпадъчни води и продукти, различни от регламентираните в градската канализационна мрежа.  От ВиК оператора са взети проби за анализ от последна резионна шахта на обекта, които ще се  анализират до дни.

За допуснатото нарушение срещу „Унипак-В“ ЕООД ще бъдат предприети администартивно-наказателни мерки.

Оценете
(0 гласа)

Галерия