За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 82 обекта от контролираната територия през ноември

През месец ноември експертите от РИОСВ-Русе са извършили 88 проверки на 82 обекта от контролираната територия. От тях 53  бр. са планови, а 35 бр. – извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 65 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия с екологичното законодателство.

За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и специализираната уредба на две юридически лица са съставени актове.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 1 842,19 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 2 556,75 лв. От Национална агенция по приходите (НАП) през месец ноември са преведени 1 842,19 лв. по наказателни постановления. От получените суми през месец октомври 2022 г., на общините през месец ноември са преведени 1610, 40 лв. Най–голяма сума е получила Община Разград – 996 лв. 

През ноември месец са постъпили общо 80 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща, чрез контактната форма в Интернет, чрез системата за документообработка и на централата на РИОСВ-Русе. От тях 7 са препратени по компетентност, 5 са основателни, 64 са неоснователни и по 4 сигнала предстои извършване на проверка.

През месец ноември 2022 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пункта за мониторинг в гр. Русе отчитат единадесет денонощия с превишения на средноденощнaта норма за фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10). Превишенията в град Русе са свързани с реконструкцията на водопроводната мрежа по уличните платна в района на АИС „Възраждане“ и интензивния автомобилен трафик по ремонтираните, но неасфалтирани участъци в часовите периоди от 18 до 21 часа, което е отчетено от пункта. След средата на месеца и след асфалтиране на посочените пътни участъци, превишения от АИС „Възраждане“ не са констатирани.

Пълният текст на месечния отчет контролната дейност през ноември е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Последно променена в Вторник, 06 Декември 2022 13:15
Оценете
(0 гласа)

Галерия