За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експерти на РИОСВ-Русе проверяват сигнал за пожар в ЗМ „Калимок-Бръшлен“

Експерти на РИОСВ-Русе предприеха незабавни мерки и проверяват сигнал от днес за възникнал пожар в защитена местност „Калимок-Бръшлен“, в близост до с. Бръшлен. Извършва се оглед на терен, за да се оцени засегната площ, както и дали са предприети необходимите мерки за овладяване на пожара от органите за пожарна безопасност. Предстои след потушаването му да се оцени засегнатата площ, дали има засегнати пострадали видове животни и местообитания предвид началото на гнездовия период на водоплаващите птици. Констатациите от проверката ще бъдат предадени на органите на реда за установяване на причините за инцидента.

Защитена местност „Калимок-Бръшлен ” е обявена с цел да се защити една от малкото останали дунавски влажни зони и нейното уникално биологично разнообразие. Основната консервационна стойност се обуславя от наличието на естествени блатни, крайречни и преовлажнени местообитания.

Оценете
(0 гласа)

Галерия