За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експерти на РИОСВ – Русе проверяват на място нов пожар в защитена местност „Калимок-Бръшлен“

След получен сигнал за запалени два пожара край защитена местност „Калимок-Бръшлен“, в района на селата Бабово и Нова Черна, експерти от РИОСВ-Русе веднага реагираха и отидоха на място. И към момента те проверяват състоянието на местността и има ли заплахи за местообитанията и видовете там, предмет на опазване в защитената местност и защитените зони, които се припокриват с площта й.

На този етап е установено, че в района на с. Бабово горят около 400 дка треви в пасище между р. Дутав и селото. Каналът от изток спира разпространението на пожара в посока защитената зона. Отново беше създаден риск за защитените видове, обитаващи ценната влажна зона, в района на втория пожар край с. Нова Черна. Пожарът там е загасен, към момента експертите на РИОСВ-Русе констатираха, че пълните канали са спрели разпространението на пожара и изгаряне на вече създадени гнезда на водолюбиви и водообитаващи птици и животни. Това е вторият случай на пожар за настоящия месец в защитената зона.

Оценете
(0 гласа)

Галерия